För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ta fasta på att inflationen sjunker

Publicerad 20 feb 2024
SCB noterar en liten ökning i prisutvecklingen under januari, men trendmässigt sjunker inflationen.

Procentenheter, decimaler och prognoser. Statistik om prisutvecklingen röner större intresse än på länge och rapporteras med stora rubriker. På måndagen publicerade SCB konsumentprisindex för januari och många tog fasta på att förändringen i KPI från samma månad föregående år var 5,4 procent i januari 2024. Det är en ökning från december, då inflationstakten var 4,4 procent. Även det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken, KPIF, ökade något, till 3,3 procent i januari. Motsvarande siffra för december var 2,3 procent.

− KPIF utfallet i årstakt för januari var 3,3 procent, vilket innebär att inflationstakten för Riksbankens målvariabel kom in väldigt nära den övre gränsen för osäkerhetsintervallet, som är plus minus en procentenhet runt inflationsmålet på två procent, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

Inflationen sjunker

Månatlig statistik och enskilda mätningar behöver sättas in i ett sammanhang för att bli begripliga, säger han.

− Trenden är tydlig och inflationen sjunker. Det är dags att sluta fokusera överdrivet mycket på enskilda månadsutfall och hur många tiondelar fel prognosmakarna haft. Framför allt är det värt att ha i åtanke att inflationsmålet är två procent och att avvikelsen runt målet inte får vara systematiskt under målet som det var under en lång period innan inflationen rusade efter Rysslands krig i Ukraina.

Varning för ja- och nej-siare

Blicka framåt i stället

Enligt Johan Grip är det lika fel med en inflationstakt på 0,9 procent som en som är 3,1 procent. Därför måste Riksbanken anpassa penningpolitiken allt eftersom inflationen sjunker för att undvika en situation där inflationen blir för låg.

− Enskilda månadsutfall må vara intressanta för prognosmakare som vill utvärdera sina modeller, men för den breda allmänheten och för företagare är föregående månads utfall helt meningslöst att fästa någon vikt vid. För det första har det redan hänt och för det andra så har förra månadens utfall bara någon betydelse för vad vi tror om den generella trenden för inflationen.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna