podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Regelkrångel stoppar miljövänlig fabrik

Publicerad 12 sep 2023
Petter Isaksson har byggt en helt ny fabrik för att möta dagens miljö- och energikrav. Men han får inte öppna den. Företagets miljöansökan har blivit liggande i en hög av tillståndsärenden hos länsstyrelsen i snart ett år.  
Tomt och ödsligt. Lång handläggningstid hos länsstyrelsen skapar problem för Haboföretagaren Petter Isaksson. Foto: Sofia Beijer.

Det är väldigt tyst i den nya fabriken i Habo. Den stora produktionsanläggningen är skinande blank, ABB-roboten står stilla och på kontoret möter tomma arbetsrum.

Fabriken heter Ahlins i Habo, ett företag som ytbehandlar aluminiumprodukter, så kallad anodisering. Ahlins är en klassisk legotillverkare och vd:n, Petter Isaksson, har koll på nyckeltalen:

– I dag har vi 40-talet medarbetare, 450 olika kunder och 15 000 artiklar. Det är 30 kunder som står för 80 procent av omsättningen, säger han.

Men just nu syns varken kunder, anställda eller några aluminiumartiklar till i den 4 400 kvadratmeter stora lokalen. All produktion är fortfarande kvar i den gamla fabriken från 1950-talet.

Käppar i hjulen

Petter Isaksson hade räknat med att flytta produktionen till nya fabriken redan vid årsskiftet 2022/2023, men hanteringen av företagets miljötillstånd har satt käppar i hjulen för Ahlins. Och det är en förvånad verkställande direktör som möter oss i den ödsliga fabrikshallen.

– Att det skulle bli så här besvärligt och tidskrävande att flytta verksamheten är frustrerande. Vi kan ju göra allting bättre i de nya lokalerna. Flytten är bra för kommunen, bra för miljön och bra för företaget. Det är ingen som förlorar på att vi flyttar vår produktion.

Ny miljöprövning

Ahlins verksamhet har ett miljötillstånd för den gamla fabriken, men flytten kräver en helt ny miljöprövning. Ytbehandling av aluminium innebär att verksamheten hanterar stora mängder kemikalier, bland annat natriumhydroxid och svavelsyra. Det blir också ett utsläpp av restvatten som företaget måste ta hand om med hjälp av ett eget reningsverk.

– Den stora skillnaden rent miljömässigt är att den nya fabriken har ett stort och modernt reningsverk. Vi får också en betydligt mer energisnål verksamhet. I den gamla anläggningen fläktar vi ut värmen som uppstår i produktionen, men här tar vi tillvara överskottsenergin och använder den till att värma huset och de processbad som ingår i anodisering, berättar Petter.

Samtidigt som Petter väntar på att få flytta verksamheten växer oron för framtiden.

– Att vi vågade ta beslutet att bygga en ny anläggning grundade sig i att vi har signerat ett omfattande samarbete med en av landets största lastvagnstillverkare. Just nu vet vi inte hur vi ska lägga tidplanen framåt eftersom allt hänger på miljötillståndet.

Ansökan i kö

Ahlins i Habo ligger i Jönköpings län, men det är Länsstyrelsen i Östergötland som hanterar ärendet. Marina Verbova är tillförordnad avdelningschef för avdelningen för miljö och natur, och det är hon och hennes kollegor som ska granska Ahlins ansökan.

Det tog nästan ett år innan länsstyrelsen öppnade Ahlins ansökan. Varför tar det så lång tid?

– Det är fel att säga att det tog närmare ett år innan länsstyrelsen öppnade Ahlins ansökan. Det finns en process i bakgrunden som sökanden inte alltid är medveten om. Processen startar direkt när ansökan kommer in och ställs i kö hos länsstyrelsen, säger Marina Verbova.

När en ansökan landar hos avdelningen för miljö och natur så sker en snabbkoll av de inskickade dokumenten. En handläggare skickar därefter ut dem till de instanser som senare antas få ansökan på remiss för att dessa ska kunna lämna synpunkter på vilka ytterligare uppgifter de behöver för att kunna besvara en remiss.

– Vi gör så här för att påskynda hanteringen av ärendet när det blir dags att granska en ansökan, säger hon.

När det blir dags att hantera en ansökan granskar man allt underlag på detaljnivå, både sökandes och det som inkommer från berörda remissinstanser. Därefter begär miljöprövningsdelegationen kompletteringar till ansökan.

I Ahlins fall begärdes kompletteringarna den 1 juni 2023, vilket är elva månader efter ansökan kom in till länsstyrelsen.

Det går alltså ganska snabbt att öppna en ansökan och därefter begära in en första omgång av synpunkter från berörda remissinstanser – men därefter kan det ta stopp.

– Vi handlägger alla ansökningar så fort vi kan, huvudsakligen i den ordning de kommit in även om ärenden behöver prioriteras av olika anledningar, säger Marina Verbova.

Vilken är den genomsnittliga handläggningstiden?

– Handläggningstiden för prövning av en miljöfarlig verksamhet varierar relativt mycket, bland annat beroende på verksamhetens komplexitet och lokalisering. Handläggningstider mellan ett år och drygt tre år är vanliga.

Hur ska jag som företagare planera för att mina kontakter med länsstyrelsen i samband med ett miljöärende ska bli så smidiga som möjligt?

– Det är viktigt att som företagare vara ute i god tid och räkna med att en miljöprövning generellt sett tar minst ett och ett halvt år, och ibland längre tid, från det att ansökan lämnas in till miljöprövningsdelegationen. Det är också viktigt att ansökan är detaljerad och innehåller all den information som krävs enligt lagstiftningen.

Olika tid i olika delar av landet

Petter Isaksson har full förståelse för att företagets verksamhet kräver miljötillstånd och att hanteringen ska ske noggrant – men han förstår inte varför det ska ta så olika lång tid i olika delar av landet.

– En kollega i branschen har nyligen öppnat en identisk anläggning i Västra Götaland och där tog hela tillståndshanteringen sex månader. I vårt fall har vi väntat ett år. Jag tycker att man kunde få lite mer hjälp av myndigheterna, nu känns det som att det är vi och dom. Det borde inte vara så. Nu hoppas jag att processen rullar på och att vi kan öppna den nya fabriken inom kort, säger han.

”Det är ju helt galet”

Långa handläggningstider hos länsstyrelserna är ett växande problem, säger Frida Boklund, Företagarnas regionchef i Småland, Östergötland och Gotland.

Det tog närmare ett år innan länsstyrelsen tog tag i Ahlins tillståndsansökan. Vad tycker du om det?

– Det är ju helt galet. Men tyvärr är Ahlins inte det första företaget som drabbas. Jag träffar många företagare som vittnar om att det kan ta upp till två år innan länsstyrelsen ens öppnar en inskickad ansökan.

Vad kan du göra?

– Efter att vår lokalförening i Habo hade uppmärksammat mig om länsstyrelsens långsamma hantering tog jag kontakt med landshövdingen i Östergötland, Carl Fredrik Graf. Jag berättade om de erfarenheter som många företagare får i sina kontakter med länsstyrelsen, och jag upplever att han lyssnade till kritiken.

Vad händer nu?

– Länsstyrelsens handläggare har nu öppnat Ahlins miljöansökan. Jag hoppas att tillståndshanteringen resulterar i att Petter får öppna sin nya fabrik inom kort. Det är ju inte ens ett komplicerat ärende, enligt de miljökonsulter som jag har pratat med. I det här fallet flyttar man ju från en gammal fabrik som ligger mitt i ett villaområde till en toppmodern anläggning i ett industriområde utanför Habo.

Är detta ett isolerat problem?

– Nej, tyvärr upplever vi att det finns kompetensbrist hos många länsstyrelser runt om i landet. Det är inte rimligt att det tar sex månader att hantera ett tillståndsärende hos en länsstyrelse och att en identisk ansökan tar flera år på andra sidan länsgränsen.

Vad kan man lära sig av denna historia?

– Ta reda exakt på vilka tillstånd du behöver. Anlita en bra konsult om du inte har kompetensen själv. Se till att du är ute i god tid och blanda in länsstyrelsen direkt.

Hårda krav

Det här kan snabba på processen av ett miljöärende hos länsstyrelsen:

  • Var ute i god tid.
  • Se till att ansökan innehåller det lagstiftningen kräver.
  • Anlita hjälp om du inte kan miljöbalken.
  • Skapa dialog med länsstyrelsen.

Text: Per Manns.

Fler nyheter från Företagarna