För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Öppet brev till Expressens ledarredaktion...

Publicerad 15 sep 2023
...och alla andra som tror det är lätt att driva företag i Sverige.

Hej! 

Mitt namn är Erik Östman och jag är expert på regelförenkling på Företagarna. En slags ombudsman som försöker se till att det ska var så lätt som möjligt att driva företag i Sverige. Med det kan vi också torrt konstatera att jag inte kommer vara sysslolös på länge än.  

Ändå kommer det då och då, senast i Expressen den 11 september 2023, texter om att det måste bli svårare att vara företagare. Detta bygger på en oro för att det ska bli för enkelt att driva företag i Sverige. Det är nästan så att jag sätter i halsen bara av att skriva det. Hur tänkte ni nu egentligen? Den enda förklaringen är att ni faktiskt inte förstår dels hur svårt det redan är att vara företagare i Sverige, eller vilken effekt alla regler samlade får för seriösa företagare. 

Regelverk som ger huvudvärk

Vi kan börja med grunderna. Som företagare med anställda ska du kunna: bokföring, skattelagstiftning, arbetsmiljöregler, arbetsgivarregler och sjukförsäkringsregler. Du ska ha koll på allsköns inrapporteringar och ha rätt teknisk utrustning som exempelvis kassaregister. Sen ska du kunna dina branschspecifika regler som medför en lång rad av olika tillstånd och tillsynsprocesser. Och alla borde dessutom skänka en extra tanke till de småföretagare som dristar sig till att ge sig in i offentlig upphandling. Regelverk som ger huvudvärk med andra ord.

Inget av dessa regelverk kan på något sätt sägas vara perfekt och tillsammans skapar de stora mängder administrativa uppgifter för landets företagare i onödan. Fel, för mycket, för onödigt, omotiverat, för detaljerat och så vidare. Att vara företagare i Sverige är allt annat än enkelt vilket avspeglar sig väldigt väl i landets tillväxtsiffror som visar att vi som land presterar i botten av EU. Det är oerhört tufft i Sverige att skapa ett framgångsrikt och växande företag och de svenska regelverken bär en stor del av skulden till detta.  

Ryggraden i svensk ekonomi

Låt mig också påminna om att mer än 99 procent av landets företag är små eller medelstora. Fyra av fem nya jobb skapas av dessa företag och i två av tre kommuner står de för de största skatteintäkterna. De är ryggraden i svensk ekonomi och utgör grunden för välstånd och välfärd. Utan växande småföretag kan vi glömma offentligt finansierad utbildning och sjukvård. Ett fungerande företagsklimat är därför i grund och botten en välfärdsfråga. 

De minsta företagen är den största finansiären av kommunernas välfärdstjänster i 198 av landets 290 kommuner.

Det kan vara frestande med “bara en regel till för säkerhets skull” men på samma sätt som tornet till slut rasar i spelet Jenga kommer företagen inte klara hur många klossar som helst. Det är tydligt för alla att se. Ändå är det otroligt talande att när regeringen presenterar en högst modest satsning på regelförenkling för företag så kommer direkt argumenten fram att det skulle gynna skumraskföretag.

Anekdoter får styra 

Här ligger kärnan i varför jag skriver till er. Är det verkligen rimligt att det enda sättet att sätta dit oseriösa aktörer är att göra det riktigt jobbigt för alla andra?  Det är min övertygelse att ni efter en stunds eftertanke svarar nej till detta. Sverige behöver en bättre debatt kring de svenska företagsvillkoren än så. Allt för många argument förs fram utan hänsyn till helheten. Istället för att bygga på fakta får anekdoter styra.   

Tvärtom är förenklingar oftast framgångar vilket stärker bilden av omotiverade regelverk. Ett exempel är att antalet anmälda bokföringsbrott 2022 ligger på ungefär samma nivå som 2013 enligt Brottsförebyggande rådets statistik, trots slopad revisionsplikt. Vilket inte är konstigt. Revisorer kan inte förhindra brott utan bara i bästa fall upptäcka och rapportera om dem i efterhand, någonting vi påpekade redan när den förra regeringen tog sig för att utreda hur företag kan användas som brottsverktyg. 

Vi förväntar oss mer  

Vill vi verkligen motverka ekonomisk brottslighet är det helt andra tillvägagångssätt som behövs. Det som behövs är ”proportionerliga, riskbaserade åtgärder och riktade myndighetskontroller. Då krävs fungerande myndigheter med rimliga förutsättningar att motverka organiserad brottslighet, inte att undvika eller misstänkliggöra nödvändiga förenklingar för småföretag. 

Det behövs en bättre debatt om villkoren för Sveriges småföretag. Vi förväntar oss också mer av Sveriges stora ledarredaktioner. Det är i grunden svårt att lyckas som småföretagare. Det minsta vi kan göra är att inte göra det svårare.  

Fler nyheter från Företagarna