För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Branschförbundsträff – för säkerhetens skull

Publicerad 28 sep 2023
Företagarnas branschförbund har hållit nätverksträff i Stockholm på temat säkerhet och beredskap.
Carl Rådestad, utredare inom försörjningsberedskap kopplat till nordiskt samarbete och näringslivssamverkan på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Företagarna för inte bara samman människor som driver företag för att underlätta för dem att bli framgångsrika. En annan uppgift är att hjälpa branschförbund inom vitt skilda verksamhetsområden i deras arbete. Genom att vara anslutna till Företagarna får branschförbunden tillgång till service inom en rad områden, till exempel opinionsbildning, omvärldsbevakning, politisk expertis, erfarenhetsutbyte och konferenslokaler.

Branschförbundsträff med säkerhet i fokus

Fyra gånger per år samlas företrädarna för branschförbunden för att nätverka och ta del av aktuella frågor under ledning av Företagarna. Nyligen hölls en sådan nätverksträff på Urban Deli i Stockholm.

− Temat för september månads träff var säkerhet och beredskap, områden som tyvärr ligger i tiden, säger Mathias Mellgren Helge, ansvarig för branschförbundskansliet på Företagarna.

Företag och krisberedskap

Nätverksträffen inleddes med en dragning av Carl Rådestad som är utredare inom försörjningsberedskap kopplat till nordiskt samarbete och näringslivssamverkan på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han pratade om företagarens roll som aktör i den svenska krisberedskapen och lyfte fram värdet av att vara förberedd genom att kartlägga sina leverantörer och deras leverantörer för att identifiera svagheter och risker i verksamheten.

Brott mot företagare

Pontus Lindström, Företagarnas expert på frågor om säkerhet och brott mot företagare, tog vid och presenterade det arbete som görs inom Företagarna med att analysera företagens utsatthet för brott och påverka politiker och myndigheter så att större vikt fästs vid den brottslighet och otrygghet som försvårar möjligheten att kunna bedriva näringsverksamhet i Sverige.

Höstbudgeten och myndighetsranking

Eftersom regeringen precis hade lagt fram budgetpropositionen föll det sig även naturligt att ge företrädarna för branschförbunden en presentation och analys av budgeten. Den bjöd Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin på. Även Företagarnas expert på lokalt företagsklimat och regelförenkling, Erik Östman, gästade träffen och gav en dragning av den nya rapporten Myndighetsranking 2023.

Samtal om el och energi

För att knyta ihop säcken med fokus på säkerhet och beredskap deltog Mosa Alasaly Stigmar, public affairs manager på kraftbolaget Fortum. Han intervjuades av Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet och samtalet kretsade kring energiförsörjning och vad som är att vänta av den vinter som kommer.

− Jag blir alltid glad av det engagemang och den vilja att nätverka och lära sig av varandra som präglar nätverksträffarna med branschförbunden, säger Mathias Mellgren Helge.

Nästa träff äger rum i november och då vänds blickarna inåt, för att få tips, inspiration och insikter om hur branschförbund kan bli ännu bättre på att göra avtryck i samhällsdebatten och flytta fram sina positioner, samt inte minst vässa erbjudandet till medlemmarna.  

Fler nyheter från Företagarna