För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välkommet med bredare politisk agenda för klimatomställningen

Publicerad 19 okt 2023
Det behövs en saklig, rationell diskussion om klimatpolitiken och en strategi som inte går ut på att lägga alla ägg i samma korg.

Företagarna har länge varit kritiska till att den svenska klimatpolitiken varit så starkt inriktad mot en åtgärd: inblandning av biobränslen för att minska utsläppen från transportsektorn. Reduktionsplikten har höjt prislappen på klimatomställningen och drabbat hushåll och företagare såväl som Sveriges konkurrenskraft. Därför är det bra att regeringens utredare John Hassler nu lagt fram en bred palett av förslag på hur klimatpolitiken dels kan bli mer effektiv, dels samordnas med det nya europeiska klimatpolitiska ramverket. 

− Det behövs en saklig, rationell diskussion om klimatpolitiken. Vi välkomnar professor Hasslers rapport. Den kan ses som en nystart för en bredare politisk agenda för klimatomställningen, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och klimat. 

Nytt klimat att ta hänsyn till

Minska utsläppen, öka välståndet

 Utredningen, Sveriges klimatstrategi – 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55, är tydlig med vikten av att kunna visa på hur omställningen kan ske utan stora samhälleliga kostnader. Genom att åstadkomma det kan Sverige vara ett föregångsland som inspirerar och påverkar resten av världen.   

− Att i större utsträckning fokusera på att förena minska utsläpp med ett ökat välstånd, är inte bara rätt och riktigt, det är också helt nödvändigt, säger Jennie Albinsson. 

Efterlysning: ökad tillväxt och minskade utsläpp

Kroka arm med EU 

Rapportens förslag ligger i linje med och utgör anpassningar till EU:s klimatpolitik. Det finns därmed en tydlig väg för hur Sverige tillsammans med övriga EU-länder ska nå Parisavtalets mål, samtidigt som Sverige fortfarande har världens tuffaste klimatmål.  

− Att värna konkurrenskraften är en viktig grundpelare i omställningen. Om fler företag etablerar sig, växer och går med vinst kommer de också ha råd att investera i hållbarhetslösningar och samtidigt bidra med skatteintäkter som kan användas till klimatåtgärder eller vår gemensamma välfärd, säger Jennie Albinsson. 

Flera bra förslag  

Företagarna arbetar med att analysera alla de 46 förslag som rapporten lägger fram och avser återkomma med inspel om dem inför regeringens kommande klimathandlingsplan. Redan nu ser dock Jennie Albinson några sakförslag som är positiva och sticker ut.  

− Jag vill lyfta framtida köp av ESR-kvotenheter och snabbare tillståndshantering och hindersunderröjning, säger hon.  

Trimma tillståndsprocesserna

Framtida köp av ESR-kvotenheter 

ESR-sektorn (Effort Sharing Regulation; ansvarsfördelningsförordningen) rör utsläpp av växthusgaser från byggnader, vägtransporter, jordbruk, avfall och mindre industrier.  

I linje med en kostnadseffektiv klimatpolitik bör regeringen snarast – som utredningen föreslår – starta förhandlingar med EU-länder med låga utsläppsminskningsbeting om framtida köp av ESR- kvotenheter.  

Eftersom det finns skillnaden i kostnader för att uppnå målen i olika EU-länder kan handel av kvotenheter vara fördelaktig för både säljare och köpare.   

Snabbare tillståndshantering och hindersunderröjning 

Snabbare tillståndshantering och hindersunderröjning för att främja omställningen är något svenska företag har påpekat länge och Företagarna återkommande lyft i debatten. Det är enligt Företagarna helt nödvändigt att få till stånd förbättringar inom de områdena, annars riskerar Sverige att gå miste om investeringar, exportmöjligheter och viktiga komponenter att bidra med till en övergång till ett fossilfritt samhälle. Dessutom tappar Sverige fart i klimatomställningen om vi inte ser till att effektivisera tillståndsprocesserna.   

− Vi ser fram emot och bistår gärna det Klimatpolitiska rådets uppdrag om hur Sverige ska klara övergången till klimatneutralitet utan förlorad konkurrenskraft, försämrade transportmöjligheter och utan att regionala och sociala spänningar byggs upp som en konsekvens av omställningen, säger Jennie Albinsson. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna