För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Syns vi för en kopp kaffe, Polisen?

Publicerad 31 aug 2023
Alla poliser borde försöka hinna med minst ett besök över en kopp kaffe hos ett lokalt företag innan löven har hunnit gulna helt, skriver Pontus Lindström apropå Polisens dag.
Pontus Lindström är Företagarnas expert på säkerhet och brott mot företag.

Sista torsdagen i augusti firas Polisens dag. Syftet är att synliggöra polisernas arbete och deras betydelse för människors trygghet och säkerhet. Det är förstås utmärkt på alla sätt och vis att poliserna synliggörs, men för många företagare i landet är det stora problemet att poliserna är osynliga, eller snarare lyser med sin frånvaro.

Enligt Företagarnas undersökningar är fler synliga poliser med god kännedom om de lokala företagens förutsättningar den viktigaste åtgärden för att öka tryggheten för företagare. Verkligheten ser tyvärr rakt motsatt ut. Endast var femte företagare i Sverige känner till poliserna som arbetar i företagets närområde. Endast var fjärde företagare upplever att polisens närvaro är tillräcklig för att skapa trygghet. Endast 22 av landets nästan 100 lokalpolisområden når upp till minst en områdespolis per 5 000 invånare.

Film: Pontus Lindström sammanfattar rapporten Brott mot företagare 2023.

Men det slutar inte där. Det spelar ingen roll hur bra poliserna är om de är för få, för felorganiserade eller på fel plats.

Få brott mot företag klaras upp 

Bara var tionde företagare som larmat polisen är nöjd med tiden det tog för polisen att komma på plats. Störst andel företagare som är nöjda med utryckningstiderna finns i mindre städer medan andelen missnöjda företagare är störst på landsbygden. Av de företagare som polisanmält brotten uppger endast fem procent att polisens arbete ledde till att brottet klarades upp. Åtta av tio procent svarar att ärendet lades ner i vändande brev.

Finns det då några ljusglimtar? När hösten närmar sig och dagarna blir kortare vore det onekligen tråkigt om allt annat också var beckmörkt. Tack och lov är det inte riktigt så illa. Runt om i landet finns det flera exempel där mycket går åt rätt håll när det kommer till polisens kontakter med företagare. När jag själv började arbeta med trygghetsfrågor på Företagarna för drygt fem år sedan anordnades det väldigt sällan lokala träffar där företagare fick möjlighet att träffa de poliser som arbetar i lokalpolisområdet. Nu sker det mer eller mindre dagligen.

Järfälla är ett föredöme

Ett särskilt gott exempel är Järfälla kommun som kontinuerligt mäter företagens utsatthet för brott och nyligen har startat upp ett nätverk och en arbetsgrupp bestående av kommunens näringslivsenhet, polisen och lokala företagare. Inom ramen för satsningen arrangeras bland annat företagsträffar där polisen och det lokala näringslivet ses och talar om till exempel vikten av brottsanmälan och samverkan. Och på flera andra håll har jag träffat eldsjälar i form av kommun- och områdespoliser som drivs av att arbeta tillsammans med det lokala näringslivet, som förstått vikten av att synas i området där man verkar och möta företagare dagligen.

Som tur är verkar nu också lagstiftarna i riksdagen se vikten av lokal samverkan i det brottsförebyggande arbetet. Från och med den 1 juli har samtliga kommuner ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande. Rent konkret innebär det att kommunerna varje år i samverkan med relevanta aktörer ska ta fram lägesbilder och åtgärdsplaner för att öka tryggheten. Om detta görs tillsammans med de lokala företagen – samtidigt som poliserna runt om i landet blir allt fler – finns all möjlighet att företagens upplevda trygghet kommer att öka. Men det kommer inte att ske av sig självt; uthållighet och ett tydligt ledarskap lokalt kommer att vara helt avgörande.

En kopp kaffe med företagare

Slutligen är Företagarnas uppmaning med anledning av Polisens dag den 31 augusti att alla poliser försöker hinna med minst ett besök över en kopp kaffe hos ett lokalt företag innan löven har hunnit gulna helt. Det kommer garanterat att vara värt det! En kopp kaffe är inte bara värmande och uppiggande i höstrusket – det kan också vara det första steget till att öka företagares trygghet i närområdet och polisernas förståelse för de unika förutsättningar som finns just där.

Fler nyheter från Företagarna