För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tidöpartierna överens om klimatmål

Publicerad 14 nov 2023
Företagarna välkomnar att det nu finns en samsyn i regeringsunderlaget om en långsiktig klimatpolitik.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen på tisdagens pressträff. Foto: Skärmavbild från regeringen.se.

Som en del av en pågående uppdatering av Tidöavtalet presenterade de fyra partierna i regeringsunderlaget på tisdagen en ny klimatpolitisk uppgörelse. Av den framgår att Sverigedemokraterna nu anslutit sig till de övriga riksdagspartiernas politik genom att ställa sig bakom målet att Sverige senast år 2045 ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser.  

Nu tar vi klimatarbetet in i framtiden – tillsammans

Effektiv klimatpolitik

Överenskommelsen innebär att klimatpolitiken ska vila på tre principer. För det första att klimatfrågan är internationell och kräver internationella svar. För det andra att teknikutveckling och mer fossilfri el är en förutsättning för en effektiv klimatpolitik. För det tredje att klimatomställningen bara kan lyckas i en ekonomi som växer.  

− Det är bra att det nu finns en samsyn i regeringsunderlaget. Det skapar förutsättningar för en långsiktig klimatpolitik, som förhoppningsvis även ger förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv där minskade utsläpp går hand i hand med en ökad tillväxt, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert inom klimat och miljö. 

Nytt klimat att ta hänsyn till

En av flera pusselbitar

Överenskommelsen inom Tidö-konstellationen är en av flera pusselbitar som nu kommit på plats inför den kommande klimatpolitiska handlingsplan som regeringen avser presentera före årsskiftet. En annan är utredningen Sveriges klimatstrategi som presenterades för en månad sedan av regeringens utredare John Hassler. Den utredningen är i sig föranledd av att EU infört mycket omfattande och bindande klimatpolitiska åtaganden för samtliga medlemsländer. Dessa återfinns i klimatpaketet Fit for 55.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har rätt som kallar Fit for 55 för en game changer för Sveriges klimatpolitik. EU har nu tagit tydlig kurs mot ett klimatneutralt Europa till 2050 och minskade utsläpp med 55 procent till 2030. Flera lagförslag har presenterats, reviderats och stramats åt för att medlemsländerna ska minska utsläppen i den takt som krävs för att uppfylla klimatmålsättningarna. Det är därför helt naturligt och nödvändigt för att Sverige nu ser över, förändrar och anpassar vår politik efter EU:s nya ramverk, säger Jennie Albinsson. 

Handlingsplanen är nyckeln 

Efterlysning: ökad tillväxt och minskade utsläpp

Överenskommelsen mellan Tidöpartierna innebär att partierna vill att den parlamentariska miljömålsberedningen ska se över de svenska etappmålen, så att de är ändamålsenliga och effektiva i ljuset av EU:s klimatpaket, samt att klimatpolitiska rådet ska få nya uppdrag. Det finns även en samsyn hos Tidöpartierna om att använda de så kallade flexibilitetsmekanismerna för att minska utsläppen från byggnader, vägtransporter, jordbruk, avfall och mindre industrier, det som i EU-termer kallas ESR-sektorn (Effort Sharing Regulation; ansvarsfördelningsförordningen) genom åtgärder i andra länder. ESR-sektorn ligger utanför EU:s utsläppshandelssystem.  

− Exakt hur Sverige ska bedriva klimatpolitiken för att uppfylla våra åtagande kommer att beskrivas mer i detalj i regeringens klimathandlingsplan, som väntas komma innan årsskiftet. Inom kort kommer Företagarna att presentera vårt inspel till regeringens handlingsplan och berätta hur vi ser på de förslag som hittills har lyfts fram, säger Jennie Albinsson.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna