För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Automatisera mera!

Publicerad 2 nov 2023
Sverige mysjoggar vidare i digitaliseringen och avståndet till länderna i täten växer. Därför behövs ett automatiseringsmål, skriver Erik Östman, Företagarnas expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat.
Erik Östman är Företagarnas expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat. Foto: Oskar Omne.

Fel länk.jpg

De flesta svenskar tror att vi ligger i framkant i Europa vad gäller digitalisering, men sanningen är att Sverige halkar efter. Nyligen publicerade EU-kommissionen sin årliga granskning av digitaliseringsgraden av offentliga förvaltningar i Europa. Sverige tappar ytterligare en placering och är nu på 16:e plats. Vi är därmed fortsatt sämst i Norden.  

Minns ni den där februaridagen 1994 när Carl Bildt mejlade Bill Clinton? Det var världens första mejl mellan två regeringschefer. Jag minns. Det var ett historiskt ögonblick och en stolthet för Sverige och spikade fast bilden av oss som framtidsland. Sedan dess har svenska IT-företag som Klarna, Mojang och Spotify etablerat sig som världsledande inom sina områden. Crazy Frog och Pewdiepie var ett tag störst på hela internet. Näringslivet har gjort enorma framsteg, men det offentliga Sverige lackar uppenbarligen efter, vilket är ett mycket dystert besked för Sveriges företagare. 

Sverige mysjoggar och halkar efter

Varför är vi sämst i Norden? Behöver det vara så? Myndigheterna tycks stå handfallna inför växande regelbörda och ökade rapporteringskrav. Att satsa på teknisk utveckling som kompensatorisk åtgärd vore en lågt hängande frukt för regeringen att plocka. Men i stället mysjoggar Sverige vidare medan distansen till länderna i toppen blir större och större. Den som har läst målen för Sveriges digitaliseringspolitik är tyvärr nog inte särskilt förvånad.

”Sverige ska vara bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter”. Det är regeringens mål med digitaliseringspolitiken. Lovande, kan tyckas, men med endast två delmål; ett om robusta elektroniska kommunikationer och ett om bredband i världsklass, går förhoppningarna snabbt i kras. Bra täckning och uppkoppling är visserligen inte att förringa men kan man inte förvänta sig mer från landet där Bluetooth föddes och videosamtal revolutionerades?

Inför automatisering som mål

Den svenska digitaliseringspolitiken behöver med andra ord skärpas till. Ska vi leva upp till vår självbild som framåtlutad IT-nation behövs en ny inriktning som tar oss framåt. Med nya verktyg som till exempel olika funktioner inom AI står dörren på glänt för att vi faktiskt ska kunna få till den digitala revolution som det pratats om i mer än ett decennium nu. Ett mål om automatisering av offentliga tjänster måste till. 

Nuförtiden sker de flesta kontakter mellan företag och det offentliga via digitala kanaler. Det offentliga Sverige är duktigt på att använda elektroniska ansökningsformulär, myndighetsbrevlådor och liknande. Men tyvärr utförs en mycket stor del av det efterföljande arbetet manuellt. Det är ett av huvudskälen till att både handläggningstider och avgifter kan skilja avsevärt mellan olika delar av landet. Här finns det stora vinster att göra, både för myndigheter och företag. En högre grad av automatiserad handläggning ger lägre kostnader för myndigheter och kommunala förvaltningar och leder samtidigt till mer likvärdiga och rättvisa beslut, kortare handläggningstider och lägre avgifter för företagen.

På med ledartröjan

Sverige har alla möjligheter att använda mer av framväxande tekniska lösningar för att minska manuell ärendehantering ute i våra myndigheter och offentliga förvaltningar. I dag handläggs våra inkomstdeklarationer maskinellt. Att ha samma arbetssätt för exempelvis serveringstillstånd eller bygglov borde med dagens AI-tjänster därför vara fullt görbart. Men ska det ske måste politiken ta på sig ledartröjan. Endast om regeringen tar täten så kommer något att hända. Det finns redan lokala lovvärda initiativ så som bland annat Nacka kommuns arbete med en bot-lösning för bygglov. Men det räcker inte för att få till en större förändring och det kan inte vara upp till varje kommun att själva uppfinna hjulet. En nyckelspelare blir därmed också Sveriges kommuner och regioner, SKR som både kan samordna och sprida gemensamma lösningar.

Carl Bildts mejl har snart 30 år på nacken. När får vi se nästa stora digitala ledarskapshandling från offentligt håll? Kom igen nu regeringen, kom upp på banan och visa att Sverige både vill och förmår vara bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Våga automatisera mera!

Fler nyheter från Företagarna