För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Striktare tolkning av arbetsskada vid jobb hemifrån

Publicerad 4 maj 2023
Samma olyckssituation kan bedömas olika beroende på om den skett på arbetsplatsen eller vid jobb hemifrån.

Nyligen kom två domar från Högsta förvaltningsdomstolen som innebär en striktare tolkning av när arbetsskadeersättning ska utgå om en olycka skett vid arbete hemifrån.

Den ena domen avser en olycka då en arbetstagare snubblade över sin hund och slog ut en tand vid hemarbete. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var sambandandet mellan olyckan och arbetet för svagt för att det ska vara frågan om en arbetsskada.Lise-Lotte liten.png

− Hade du snubblat över en hund på väg till fikarummet på jobbet hade det förmodligen bedömts som arbetsskada, säger Företagarnas arbetsrättexpert Lise-Lotte Argulander.

Striktare bedömning

Hittills har rättens tolkningar av arbetsskadeersättning varit generösa. Olyckor utanför arbetsplatsen har räknats om de inträffat när arbetstagaren är i tjänst och är som det heter i förarbetena ”stadd i arbetsgivarens ärenden”.

Det nya är att det nu görs en striktare bedömning av själva orsaken till skadan beroende på om arbetet skett i hemmet eller på en arbetsplats.

Hybridarbete och hemmakontor - hur ska jag tänka kring företagsförsäkring?

Det dagliga livets faror

Den andra domen rör ett fall då en tandskada uppstod då arbetstagaren krockade med ett barn. I detta fall konstaterade rätten att olyckan hade samband med arbetet (de krockade när arbetstagaren böjde sig ner för att hämta en sladd som lossnat från datorn), arbetet var beordrat av arbetsgivaren att utföras hemifrån. Även i detta fall avslog rätten ersättningsanspråken med hänvisning till arbetsskada.

− Även om arbetet hemifrån var beordrat får olyckan inte vara orsakad av något som mer hör till ”privatlivets” och ”det dagliga livets faror”, säger Lise-Lotte Argulander. 

Svårt gå skyddsrond i hem

Normalt sett har arbetsgivaren ett ansvar om olyckan är framme på en arbetsplats. Därför måste arbetsgivaren jobba förebyggande med arbetsmiljön för att undvika olyckor och ohälsa. Det säger sig självt att det är svårare i praktiken att göra det hemma hos anställda. Särskilda riskbedömningar och skyddsronder genomförs ju sällan i hemmet.

− Var och hur en olycka sker i dagens hybridarbetsliv med jobb både hemifrån och från en arbetsplats kan ha betydelse för om det går att få ersättning för arbetsskada, säger Företagarnas arbetsrättexpert Lise-Lotte Argulander.

Vilka regler gäller för skyddsombud?

Arbetstagaren riskerar i fortsättningen att bli utan ersättning även om olyckan skett under arbetstid.

− Både arbetsgivaren och arbetstagaren bör fundera över i vilken omfattning arbete ska utföras hemifrån med tanke på att arbetsskadeförsäkringen inte i fortsättningen kommer tolkas lika generöst som tidigare, säger Lise-Lotte Argulander.

Fler nyheter från Företagarna