För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Det måste vara lätt att göra rätt – även om det finns fladdermöss

Publicerad 17 maj 2023
Det borde gå att kombinera ett gynnsamt lokalt företagsklimat med skyddandet av djurliv enligt artskyddsförordningen på ett sätt som inte leder till långbänkar och domar.

Nyligen upphävde Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den detaljplan som Motala kommunfullmäktiges antagit för att göra det möjligt att bygga ett Lalandia-vattenland.

Fladdermöss i vägen för Motalas jättesatsning

−Tyvärr ser vi nu ytterligare ett exempel på hur samhällsutveckling, jobb och skatteintäkter sätts i andra hand. Enorma resurser har lagts ned och kommer läggas ned på projektet som vore ett verkligt lyft för Motala och näringslivet, säger Erik Östman, Företagarnas expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat.

Snårigt och svårbedömt

De som motsatt sig en etablering av ett Lalandia i Motala har i överklaganden anfört flera punkter, från sämre boendemiljö till följd av mer trafik och insyn, till påverkan på fågelliv, fladdermöss och eventuella vildbin och läderbaggar.

Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom endast tittat på den punkt som rör fladdermöss och konstaterar att kommunen inte ”på ett erforderligt sätt” kunnat visa att detaljplanen inte försvårar upprätthållandet av ”en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd”.

I domen konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att samtliga arter av fladdermöss är fridlysta och enligt 4 a § artskyddsförordningen är det förbjudet att bland annat avsiktligt döda eller störa fladdermöss samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser och att dispens enligt 14 § artskyddsförordningen inte är aktuellt.

−Det finns ett grundläggande problem när det kommer till miljötillståndsprövningar, det är tidskrävande och oförutsägbara. Myndigheterna inkommer väldigt sent i processerna med kompletteringar och beslut vilket skapar osäkerhet men också förlorade resurser i tid och pengar, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet.

Måste kunna vinna laga kraft

Till lokaltidningen MVT säger kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson (M) att kommunen inte vet hur överdomstolen skulle ställa sig till de övriga punkterna som de klagande anfört om den upphävda detaljplanen, men att den lägre instansen mark- och miljödomstolen biföll detaljplanen. Därför är det enligt honom viktigt att kommunen går igenom alla detaljer för att säkerställa att den gör allt i sin makt för att ta fram detaljplaner som kan vinna laga kraft.

 

Fler nyheter från Företagarna