För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tomt från regeringen om regelbördan

Publicerad 17 jan 2023
Regeringens ambition om att minska företagens regelbörda syns inte i listan över de lagförslag som den planerar att lägga på riksdagens bord, skriver Erik Östman, Företagarnas expert på regelbörda.
Erik Östman, Företagarnas expert på regelbörda.

Propositionsförteckningen inför våren 2023 innehåller tyvärr få nyheter och förslag för att minska regelbördan för landets företag. Det finns givetvis positiva ljusglimtar – den redan aviserade avvecklingen av kravet på danstillstånd är det tydligaste exemplet. Därefter så är det dock väldigt tunt.

Man ska vara försiktig att läsa in för mycket så här tidigt på mandatperioden men det är lite oroväckande att regeringen inte förmår pressa fram fler förslag på regelförenklingar i närtid. Ambitionerna att sänka företagens kostnader är trots allt mycket framträdande i regeringens politiska program. Då kan man tycka att partierna så snabbt som möjligt vill få igenom nya reformer för att de ska kunna ha en chans att få genomslag under mandatperioden. 

Reformarbete tar tid

För det är ändå så att reformarbete tar tid. Även efter beslutade förändringar så ska de nya reglerna sätta sig, myndigheterna som berörs ska justera sin verksamhet och de berörda företagen ställa om. Det görs inte i en handvändning och fyra år går fort. Extra tydligt blir det om man jämför med den gamla alliansregeringens första mandatperiod. En uttalad ambition om att minska de administrativa kostnaderna för företagen med tjugofem procent landade efter fyra år av reformer på blyga sju komma tre. Nu är målsättningen ännu större och tiden är knapp.

Öka takten 

Regeringen behöver helt enkelt öka takten. Ska man nå målet kom kraftigt minskad regelbörda går det inte att små-dutta med några mindre förslag här och där. Det krävs genomgripande reformer där man också är beredd att ta bort hela regelverk som inte fyller sitt syfte, till exempel systemet med personalliggare. 

Det bör ligga i regeringens intresse att inte framstå som att man lovar runt men håller tunt och den har, med handen på hjärtat, inte haft den mest lysande starten med till exempel elprisstödet. Därför är det lite beklämmande att man inte förmår gå fram med fler förslag redan nu. Det gör att nästa riksdagsår behöver bli riktigt intensivt om man ska leva upp till förväntningarna och leverera den minskning av regelbördan som man utlovat.

Fler nyheter från Företagarna