För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ett beslut i takt med tiden

Publicerad 12 jan 2023
Företagarna välkomnar att regeringen tagit initiativ till att avskaffa danstillståndet.

På torsdagen meddelade regeringen att den fattat beslut om en lagrådsremiss om att avskaffa det så kallade danstillståndet som finns i ordningslagen.

− Det är fascinerande hur lång tid det tagit att avskaffa danstillståndet. Med det sagt är det givetvis mycket välkommet att det sker, säger Erik Östman, Företagarnas nya näringspolitiska expert inom regelförenkling.

En regel ingen vill haErik_Östberg_rund.png

Krav på danstillstånd finns i ordningslagen sedan 1956 och kan härledas till 1930- och -40-talets samhällskritik av ungdomskulturen förknippad med dansbanor. I modern tid har paragrafen mest använts som exempel på hur svårt det är att avskaffa en byråkratisk regel som i princip ingen är beredd att försvara.

För pubar och krogar har danstillståndet medfört en reell risk för att förlora serveringstillståndet om deras gäster spontant gett utlopp för sin danslust. Det regeringen nu föreslår är att sådana inrättningar inte ska behöva ett godkännande från Polismyndigheten för att få anordna en danstillställning, så länge de inte ligger på en offentlig plats.

Visa framfötterna

När utredningen Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag lämnade sitt betänkande häromåret fanns upphävande av krav på danstillstånd med på listan över sådant som borde utredas vidare. Nu är alltså tiden mogen att ta bort det.

− Förhoppningsvis innebär detta att regeringen kan visa framfötterna ytterligare och få bort fler byråkratiska regler som drabbar Sveriges företag, säger Erik Östman.

Angrip även mer komplicerade regler

I regeringsförklaringen sade statsminister Ulf Kristersson att svenska företag – inte minst de många små företagen – behöver lättnader från byråkrati och administration. Företagarna ser fram emot att fler lättnader ska följa på avskaffandet av det allt för långlivade danstillståndet.

− Vi vill att regeringen angriper mer komplicerade lagar och regler. På önskelistan står bland annat förenklingar i bokföringslagen, avveckling av systemet med personalliggare och lättnader i bestämmelserna för kassaregister, säger Erik Östman.

Regeringen föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Fler nyheter från Företagarna