podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Konkurserna ökar

Publicerad 3 jan 2023
Med många gånger skral kassa i utgångsläget samt skenande kostnader och vikande efterfrågan är det inte konstigt att vi ser fler konkurser.

Ny statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC visar både en ökning av antalet konkurser och en minskning av antalet nystartade företag. Jämfört med 2021 ökade antalet konkurser med fem procent under fjolåret. Ökningen var särskilt kraftig under det senare halvåret, då 22 procent fler företag gick i konkurs än under motsvarande period 2021. Det är också enligt UC den högsta siffra som uppmätts på tio år. 

Förväntat – tyvärr

Tyvärr kommer inte rönen som en överraskning.Johan_Grip_rund.jpg

− Att konkurserna nu börjat öka var tyvärr förväntat. Det ska ses i ljuset av att vi nyligen kommit ur två år av pandemi och när restriktionerna väl lyftes var energikrisen att faktum och räntepolitiken lades om. Många företag började alltså 2022 med en skral kassa eller ännu värre, med betydande belopp i uppskjutna skatter som ska betalas tillbaka. Givet det utgångsläget och att kostnaderna nu skenar samtidigt som efterfrågan viker, är det inte konstigt att vi nu ser fler konkurser, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip

Sänk skatten på el

Det går inte att utläsa något samband mellan elområde och antal konkurser i UC:s statistik. Elområde 4, det sydligaste, har jämförelsevis lågt antal konkurser. Johanna Blomé, ekonom på UC, säger i en kommentar att det troligtvis är för tidigt för att se någon effekt.

Företagarna ser därför behov av åtgärder.  

− Vi går nu in i en period där elräkningarna kommer att vara högre än någonsin för hushåll och företag i elområde 3 och 4. Det här kommer att pressa såväl hushållens som företagens likviditet och i väntan på en modell för återbetalning till företag har regeringen hittills endast föreslagit förlängda skatteanstånd för företag. Det hjälper på kort sikt, men det är att skjuta problemet – kostnaderna – framför sig. En lösning vore att kostnaderna sänks på riktigt genom att skatten och momsen på el sänks här och nu, säger Johan Grip

Bistrare tider

För ett år sedan såg utsikterna för företagen ljusare ut. Även om det dröjde till februari innan pandemirestriktionerna lyftes fanns det en spirande tilltro till bättre tider. Inflationen hade ännu inte kopplat greppet, Riksbanken ännu inte börjat höja styrräntan och Ryssland ännu inte startat ett storkrig i Europa. Men i stället för optimism har företagen under det gångna året fått se kostnaderna stiga till följd av såväl inflation och räntehöjningar som höga el- och drivmedelspriser. 

Företagarna följer utvecklingen

UC:s statistik visar även att antalet nystartade företag minskat med 13 procent under 2022 jämfört med 2021. Det är en utveckling som Företagarna kommer att följa noggrant under året. 

− Konkurser talar sitt tydliga språk, men det är lika viktigt att följa statistiken över nystartade företag. Det är naturligt att somliga företag försvinner och att nya tillkommer, det som är oroväckande är om återväxten av företag är för svag. Om många potentiella företagare drar slutsatsen att det inte är lönt att ens försöka starta och driva ett företag i Sverige är det allvarligt. Vi kommer därför att följa både konkurser och nystarter under våren, säger Johan Grip.

Fler nyheter från Företagarna