För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bistrare tider oroar företagare

Publicerad 5 jan 2023
Företagarnas nya undersökning Småföretagen och konjunkturläget tar tempen på farhågor och förväntningar under 2023 och indikerar att lönerevisionen blir en utmaning för många.

Många företag räknar med bistrare tider under 2023. Av den nya undersökningen Småföretagen och konjunkturläget som Företagarna presenterar i dag framgår det att vart femte företag ser framför sig en minskad omsättning under det kommande halvåret. Men bilden är delad. Nästan var tredje företag i undersökningen räknar med växande omsättning.

− Företagare är bra på att se möjligheter där andra ser problem. När andra vill ge upp, kavlar de upp ärmarna och gör allt de kan för att vända utvecklingen. Den drivkraften, som Sveriges småföretagare står för, är Sveriges motor, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Svårt höja lönerna

Undersökningen tittar närmare på hur företagen resonerar kring personalkostnader. Bara var tionde företag svarar att minskade personalkostnader är den viktigaste, näst viktigaste eller tredje viktigaste åtgärden för att hantera de bistrare tiderna. Å andra sidan uppger 28 procent av företagen att de inte har något utrymme alls för lönehöjningar.

− Breda och höga kostnadsökningar i kombination med en fallande efterfrågan gör att många företag har mycket begränsade möjligheter att föra vidare kostnadsökningar till konsument. I det läget är ökade personalkostnader en kostnad många företag inte har råd med. Det bäddar för en lönerevision där minst ena, men sannolikt båda parterna kommer att känna en besvikelse över utfallet, säger Johan Grip.

Minska kostnadstrycket 

De risker som flest företagare är oroliga för är minskad försäljning och stigande kostnader för el och drivmedel, tätt följt av oro för lägre marginaler, högre personalkostnader och kompetensbrist.

− I det här läget borde regeringen sänka arbetsgivaravgifterna så att fler får behålla sitt jobb eller komma i arbete och även sänka skatten och moms på el för att mildra elprischocken för hushåll och företag i hela landet, säger Johan Grip.

Fler nyheter från Företagarna