För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagen och konjunkturläget

Lästid: minuter

Företagarnas egen medlemspanel svarar på frågor om företagande som sedan används för att påverka politiken i en mer företagarvänlig riktning. 

De svar som redovisas i den här undersökningen handlar om hur småföretagen ser på konjunkturläget. 

 

Martin Daniels
Statistiker
Johan Grip
Chefsekonom

Om undersökningen

Undersökningen bygger på en webbenkät som i november och december skickats till 4 500 företagare. 1 237 företagare svarade med bred representation sett till olika branscher och över hela landet. Resultatet togs fram 8:e december.

Metod och representativitet

Urvalet korrigeras så att det liknar den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik på antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlek (antal anställda), kön, ålder och bransch.

Undersökningsperiod

23 november - 8 december 2022.

Utskick

Första utskick 23:e november 2022; påminnelser 29:e november och 5:e december. Resultatet togs fram 8:e december 2022.

Hur bedömer du att ditt företags omsättning kommer att utvecklas kommande 6 månader?

Nettotal: +11

Bas: Samtliga företag, n=1237.

Hur bedömer du att ditt företags lönsamhet kommer att utvecklas kommande 6 månader?

Nettotal:  +4

Bas: Samtliga företag, n=1237.

Vilka risker för din verksamhet oroar dig mest för tillfället?

Max 3 svarsalternativ.

Bas: Samtliga företag, n=1237.

Vilket löneutrymme (i procentenheter) har ditt företag inför nästa års lönerevision?

Kommer ditt företag att dra ned på något under kommande 6 månader?

Om ja, ange i vilken ordning vidtar du eventuella åtgärder, där 1 är den viktigaste åtgärden, 2 den näst viktigaste åtgärden etc.

Bas: Samtliga företag, n=1112 (ett visst partiellt bortfall då frågan var frivillig).

Kommer ditt företag att satsa mer på något under kommande 6 månader?

Om ja, ange i vilken ordning vidtar du eventuella åtgärder, där 1 är den viktigaste åtgärden, 2 den näst viktigaste åtgärden etc.

Bas: Samtliga företag, n=1055 (ett visst partiellt bortfall då frågan var frivillig).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.