För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Viktiga förändringar av två skatteutredningar

Publicerad 8 feb 2023
Under december och januari har regeringen gjort förändringar av två pågående statliga utredningar på skatteområdet, som berör företagare: 3:12-reglerna respektive exitbeskattning.

Båda utredningarna tillsattes av den förra regeringen och startade i höstas. Strax innan jul meddelades att utredningen om utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade kapitalvinster, även kallat exitbeskattning, läggs ner helt.

Ett förslag om exitbeskattning utarbetat av Skatteverket lades fram för fem år sedan, men drogs tillbaka efter en massiv kritik.

−Vi tillhörde kritikerna vid förslaget 2017–18. Vi ansåg bland annat att förslaget skulle försvåra för kompetensrekrytering och generationsskiften, och riskerade att driva kapital ur landet. Det var också illa berett, framtaget internt på myndighet utan att berörda involverats. Det var väntat att en bredare utredning skulle tillsättas vid något tillfälle, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, som ingick som expert i den utredning som tillsattes ifjol.

Exitskatt skulle driva kapital och investerare ur landet

I dagsläget utsträcker Sverige skatteanspråk på personer som flyttar ut från Sverige i tio år vad gäller kapitalvinster. Denna tioårsregel har fått kritik för att den är för långtgående, att den utsträcker Sveriges skatteanspråk längre än vad som är rimligt sett till dubbelbeskattningsavtal – många av de avtal Sverige har med andra länder medger inte tio års anspråk – och vad som är bra för företagares villkor.

−Utgångspunkten i direktiven till den nya utredningen var alltjämt rätt fiskal, och hotet om en exitskatt skulle sannolikt driva investerare (och därmed kapital) ur landet. Det har hänt nyligen när Norge skärpte sina regler, medan man i Finland just därför inte gick vidare med ett nyligt förslag om exitskatt. Sannolikt skulle också skatteintäkterna vara skrala, säger Patrick Krassén.

Nya direktiv i 3:12-utredningen 

Den andra utredningen handlar om reglerna för beskattning av fåmansföretagare, 3:12-reglerna, som fick nya tilläggsdirektiv nyligen. Sedan finansministerns presskonferens 23 januari har direktiven presenterats och mer detaljer framgått.

De viktigare förändringarna är:

  • Tydligare uppdrag att utforma förslag för att reglerna ska ytterligare främja entreprenörskap, särskilt små och medelstora företags möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital.
  • Utomståenderegeln och bestämmelsen om ”samma eller likartad verksamhet” pekas särskilt ut för översyn.
  • Uppdrag att även analysera om reglerna kan förenklas för att underlätta ägarskiften, både mellan närstående och till personal, så att reglerna är neutrala vid överlåtelse av kvalificerade andelar i sådana fall jämfört med avyttring till ”andra subjekt”.
  • Därtill ska det analyseras om, och i så fall på vilket sätt, reglerna om beräkning av löneunderlag vid andelsbyte behöver ändras.
  • Det ursprungliga uppdraget att ”särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar” tas bort.
  • Även den tidigare begränsningen om att de förslag som läggs fram inte får leda till minskade skatteintäkter utöver vad som anges i kommittéförordningen (1998:1474) tas bort.
  • Utredningen får förlängd tid, till slutet av mars 2024.

−Den nya inriktningen för 3:12-utredningen är välkommen, liksom att mer tid ges. En reform av dessa viktiga regler för entreprenörer och aktiva ägare måste utredas noga, säger Patrick Krassén, som ingår som expert i utredningen.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna