För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lös problemen med digital ingivning av årsredovisning innan det blir obligatoriskt

Publicerad 16 feb 2023
Svagheter i dagens systemlösning måste åtgärdas innan digital ingivning av årsredovisningar blir ett lagkrav, anser Företagarna och flera andra organisationer som lämnat ett gemensamt särskilt yttrande.

Sedan december 2021 har en utredning arbetat med att svara på frågan om hur en skyldighet att upprätta och ge in års- och koncernredovisningen i ett elektroniskt format bör utformas och vilka företag som bör omfattas av ett sådant krav. Uppdraget har skett inom ramarna för utredningen Bolaget som brottsverktyg. Företagarnas näringspolitiska expert Pontus Lindström sitter med i utredningen.

Obligatoriskt för aktiebolag

I slutet av december överlämnade den särskilda utredaren Johan Danelius en promemoria där det föreslås att det från och med den 1 januari 2026 ska bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna in årsredovisning till Bolagsverket digitalt. Börsnoterade bolag och andra företag som tillämpar de internationella redovisningsreglerna IFRS föreslås vara undantagna, liksom finansiella företag och försäkringsföretag.pontus lindstrom rund 150px.png

Det är ett förslag som har brister.

− Vi är generellt sett positiva till digitalisering av myndighetskontakter, men de måste utformas på ett ändamålsenligt sätt, med säkra system, som inte ökar företagens kostnader eller leder till mer regelkrångel, säger Pontus Lindström.

Åtgärda bristerna först

I ett gemensamt särskilt yttrande över promemorian skriver Företagarna tillsammans med FAR, Småföretagarnas Riksförbund, Srf konsulternas förbund, Svenska Bankföreningen och Svenskt Näringsliv att ett antal punkter borde åtgärdas innan det blir obligatoriskt med digital ingivning.

− Det finns svagheter i dagens lösning för digital ingivning av årsredovisningar som utredningen Bolaget som brottsverktyg inte tar höjd för, säger Pontus Lindström.

De punkter som tas upp i det särskilda yttrandet handlar om ansvar och tekniska brister.  Sammantaget anser Företagarna och de andra organisationerna bakom yttrandet att ansvaret bör utredas vidare innan ett obligatorium införs. Annars finns det en risk för processer som kan skada både det enskilda bolaget och dess ägare, men även näringslivet i stort.

− Det vi säger är att frågeställningarna som lyfts fram i det särskilda yttrandet bör utredas innan det blir obligatoriskt med digital ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket, säger Pontus Lindström.

 

Fler nyheter från Företagarna