För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välfärden bärs på företagens axlar

Publicerad 20 apr 2023
Det är de småföretagen som står för den största delen av de kommunala skatteintäkterna i två av tre kommuner, skriver Företagarnas statistiker Martin Daniels.
Martin Daniels. Foto: Oskar Omne.

Det är ibland lätt att ta även viktiga saker för givna, och därför är det viktig att sätta strålkastarljuset på det som behöver ses. Företagarna gör därför återkommande omfattande beräkningar för att belysa viktiga fakta om vilka som skapar jobb och finansierar välfärden i Sveriges samtliga 290 kommuner. Färska siffror visar att småföretagen och deras anställda står för den största delen av de kommunala skatteintäkterna i hela 198 av landets 290 kommuner. Det är två av tre kommuner. Småföretagen har tagit över rollen som viktigaste försörjare i ytterligare nio kommuner jämfört med senaste mätningen.

Rapporten Välfärdsskaparna 2023

Utan småföretag ingen välfärd

En småföretagarandel på 28 procent av skatteintäkterna kanske inte imponerar på alla. Men faktum är att småföretagens betydelse är långt mycket större än siffrorna visar. För att på djupet tydliggöra och förstå småföretagens betydelse kan vi i stället göra ett tankeexperiment där vi helt sonika plockar bort småföretagen ur skattetårtan. Inga småföretag, inga skatteintäkter från de minsta företagen. Jag vill med detta hypotetiska exempel visa att utan småföretagen så finns det inte längre ett fungerande system för skatt och välfärdstjänster.

Vi tar alltså bort småföretagen. Kvar från det privata näringslivet finns förstås fortsatt stora och medelstora företag som naturligtvis är jätteviktiga, men utan de minsta företagen som så ofta är underleverantörer i förädlingskedjan så blir det svårt även för dem över tid. Dessutom utgör de stora och medelstora företagen tillsammans enbart 22 procent av de kommunala skatteintäkterna.

Offentlig sektor kan inte finansiera sig själv

Utan småföretagen och med ett decimerat näringsliv i stort får kommunerna det allt svårare. Utan näringslivet försvinner den viktigaste skattebasen till kommunerna. Den resurstyngda offentliga sektor och deras anställda står visserligen för en betydande andel av de kommunala skatteintäkterna. Men offentlig sektor kan inte finansiera sig själv, och utan skattekronor skapade i privat sektor blir det ingen välfärd.

Resterande delen av befolkningen såsom pensionärer, arbetslösa, sjuka, och studerande står utanför arbetsmarknaden och är sammantaget en nettoanvändare av välfärdens tjänster. Detta är också en växande grupp vilket ställer än högre krav på effektiviseringar och jobbskapande framöver för att det offentliga ska kunna leverera den välfärd som befolkningen förväntar sig.

Småföretag viktigare än siffrorna visar

Det Sverige vi såg för 30 år sedan är inte det land vi ser i dag. Framför allt har den tekniska utvecklingen inneburit stora förändringar för samhälle och företag. Sådana strukturella förändringar kan ibland kännas långsamma, men samtidigt gå väldigt fort. Samhällsförändringar och kriser skapar nya affärsmöjligheter i företag. Nya jobb växter fram, gamla jobb försvinner.

Majoriteten av de nya jobben skapas i mindre företag, och alla företag har någon gång varit både små och nystartade. En idé leder till en entreprenöriell tanke som slutar i ett nytt företag. Så kan en utvecklingsresa se ut och den dynamiken i samhället är viktig. Ju bättre förutsättningar för att flytta innovativa och kreativa idéer till värdeskapande företag, desto konkurrenskraftigare blir Sverige – oavsett var i landet den briljanta idén växer fram.

En briljant idé och ett företag kan för en kommun vara startskottet på en ny jobbresa som säkerställer kommunernas långsiktiga samhällsuppdrag. Men oavsett styrkan i utvecklingsresan kommer småföretagens uppgift alltid vara viktigare än siffrorna visar.

Fler nyheter från Företagarna