För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Trestegsraket för lägre elpriser

Publicerad 3 okt 2022
Företag kommer att behöva tackla höra energikostnader, men med klok politik går det att steg för steg minska dem.

Den syssla som tar längst tid att avsluta är den man aldrig påbörjat, brukar det heta.

Företagare som står mitt i energikrisen kan lätt misströsta. Det finns ju inga enkla lösningar som kan vända utvecklingen, vare sig för den enskilde företagaren eller för riksdag och regering. Än mindre det sistnämnda. Vi väntar ju alla på att en regering ska komma på plats.

Å andra sidan finns det flera åtgärder och beslut som skulle kunna börja vända utvecklingen ganska snabbt.

− Det går att dela upp problemet i delar som går att tackla på kort sikt, på medellång sikt och på lång sikt. En trestegsraket helt enkelt, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Steg ett: elpriserna på kort sikt

Spara el

Alla hushåll och företag som kan bör sänka sin förbrukning. Då sparar de både pengar och bidrar till att minska efterfrågan så att priset sänks. Det lättar i sin tur på trycket för företag som inte kan göra fler energibesparingar, så att de inte behöver minska kostnader genom att dra ner på verksamheten eller säga upp personal.

Sänk energiskatten på el

Att sänka skatten på el så mycket som regelverket tillåter kan snabbt stärka likviditeten hos de mest utsatta företagen.

Sänk momsen på el

Energiskatten om tas ut på el beläggs med moms vilket för att kostnaderna ökar ännu mer för företag. Därför bör momsen på el sänkas till den lägsta nivån, sex procent.

Slopa avfallsförbränningsskatten

Produktionen av fjärrvärme skulle kunna öka om avfallsförbränning vore en mer kostnadseffektiv energikälla. Det kan den bli om skatten på avfallsförbränning slopas.

Bromsa reduktionsplikten

En långsammare ökningstakt av reduktionsplikten skulle minska prisökningar på transporterade varor. Sverige har i dag planerat den skarpaste ökningstakten för reduktionsplikten av alla EU-länder, vilket fördyrar transporterna.

Steg 2: elpriserna på medellång sikt

Månatlig återbetalning av energiskatt för alla

I dag får bara större företag månadsvis återbetalning av energiskatt på el som används i industriproduktion. De mindre företagen har bara möjlighet till årlig återbetalning. Ändå är det de mindre företagen som har större behov av likviditet. Se till att även de får månatlig återbetalning.

Skattebefria biodrivmedel

Regeringen som tillträder måste få till ett godkännande från EU om att skattebefria biodrivmedel, även när dessa blandas med fossila drivmedel.

Större avdrag för energieffektiviseringar

Öka avdragsrätten för investeringar i energieffektiviseringar. Den som till exempel installerar solpaneler kan i dag skattebefrias för produktion av el, men bara upp till en viss nivå.

Steg tre: elpriserna på längre sikt

Öka energiproduktionen

Det stora problemet för Europas energiförsörjning är bristande tillgång. Mer kraftvärme, kärnkraft och vindkraft behövs. Sverige måste öka produktionen av alla former av energislag – i synnerhet de fossilfria.

Snabbare tillståndsgivning

Det behövs kortade tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät och elproduktion. Bort med långbänkarna.

Fler laddstationer

Storskalig batteridrift av transporter är en omöjlighet utan kraftigt utbyggda laddningsmöjligheter vid vägarna. Utbyggnaden av laddstationer behöver gå fortare.

Fler nyheter från Företagarna