podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Mörk bild av företagandet i elprisområde 4

Publicerad 28 okt 2022
Företagen i elprisområde 4 är mitt uppe i en kostnadschock som i värsta fall kommer slå ut livskraftiga företag och öka arbetslösheten, visar en ny rapport.

17 november: Klartecken för elprisstödet – med tak

Svaren i en ny enkätstudie till Företagarnas medlemmar i elprisområde 4 ger en väldigt dyster lägesbild av den vardag som företagen brottas med till följd av höga elpriser. Företagen som besvarat enkäten får även blicka framåt och det finns all anledning att ta deras oro på största allvar.

− Bilden är mörk. Det går att förutspå kraftigt minskade investeringar och lägre tillväxttakt kommande år. Det innebär ett hårt slag mot södra Sverige, och i förlängningen hela landet och hushållen som bor och verkar där, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Problem med likviditeten

Nästan hälften av alla tillfrågade företag bedömer det som troligt att de kommer att få problem med likviditeten till följd av ökade kostnader och för att hantera detta kan de dra ned på investeringar, varsla personal eller i värsta fall helt lägga ned sin verksamhet.

− Företagare är problemlösare som jobbar med effektiviseringar och kostnadsbesparingar som en naturlig del av att driva sin verksamhet, men dagens kostnadstryck till följd av skenande elpriser, höga drivmedelspriser och en mycket hög inflation saknar motstycke, säger Frida Boklund, regionchef för Företagarna på Gotland, Småland och Östergötland.

Pressas från två håll

Situationen blir extra svår för företagare eftersom problemen de brottas med inträffar samtidigt som hushållen möter samma situation och drar ned på sin efterfrågan.

− En företagare möter alltså en verklighet där deras verksamhet och inkomst är hotad samtidigt som de i sitt eget hushåll möter samma kostnadskris som övriga hushåll, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna i Syd.

Tips: Beräkna ditt elprisstöd med vårt verktyg

Få vill flytta verksamheten

De små och medelstora företagen hänger också intimt samman med de orter de verkar på. Av de tillfrågade företagarna är det fler som svarar att de överväger att lägga ned sin verksamhet än som överväger att flytta sin verksamhet.

− Att företagen är en avgörande del av varje väl fungerande samhälle upprepar vi ofta och gärna. Företagen vill allra helst vara kvar och förvalta och utveckla sin verksamhet och går inte det lägger de hellre ned än att flytta verksamheten till en plats med lägre elpriser, säger Marie Axtelius, regionchef för Företagarna Halland.

Läs Rapport från elområde 4. 

Fler nyheter från Företagarna