För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fem myter om kollektivavtal

Publicerad 24 okt 2022
Det går utmärkt att vara en bra arbetsgivare med schyssta villkor utan att ha tecknat kollektivavtal.

Ungefär en halv miljon svenskar jobbar i företag som inte har kollektivavtal. Deras arbetsgivare har hittat bättre och smidigare sätt att reglera löner och anställningsvillkor på. Så många som sex av tio företag med färre än femtio anställda står utanför partsmodellen. Det borde inte vara något konstigt med det eftersom det råder avtals- och näringsfrihet. Trots det är det vanligt att höra påståenden om att det är något suspekt med företag som inte har tecknat kollektivavtal.  

− Arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer som förhandlar fram kollektivavtalen är bra på att lyfta fram fördelarna med partsmodellen. Då är det lätt att glömma bort att de inte talar för hela arbetsmarknaden, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt.

För vem passar kollektivavtal?

Lise-Lotte liten.png

Det finns många myter om kollektivavtal som förstärker bilden av att de företag som inte tecknat sådana gör det av skäl som måste vara suspekta. I själva verket handlar det om att kollektivtalen är dåligt anpassade till mindre företags vardag och ofta saknar tillräcklig flexibilitet. 

Låt oss titta närmare på fem myter om kollektivavtal.  

Myt 1. Kollektivavtal är ett kvitto på att företaget är seriöst

Stämmer inte. Det finns inga garantier för att ett företag är seriöst i arbetsgivarrollen eller i vidare mening driver sin verksamhet på ett seriöst sätt, bara för att det har tecknat kollektivavtal. Oseriösa företagare är ju oseriösa just därför att de inte följer lagar och regler. Det finns lika goda kålsupare bland dem som har kollektivavtal som bland dem som inte har det, menar Lise-Lotte Argulander. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta företagen – med eller utan kollektivavtal – är seriösa företag. 

Krönika av Günther Mårder –Fint företag du har där

Myt 2. Företag med kollektivavtal har bättre anställningsvillkor 

Stämmer inte. De allra flesta företagen har så bra villkor som de har råd med. Det gäller både lön och andra anställningsvillkor. De allra minsta företagen kan ha svårt att betala för avsättningar till tjänstepension och försäkringar, men då är det inte frågan om att ge anställda sämre villkor än vad företagaren själv har. Enligt Lise-Lotte Argulander har dock de allra flesta företag som varit i gång ett tag och har åtminstone en handfull anställda minst lika bra villkor vad det gäller tjänstepension och försäkringar som större företag som tecknat kollektivavtal där sådant ingår i avtalet. 

Läs mer: Företagarna försäkringar – anpassade för dina behov som företagare

Myt 3. Företag med kollektivavtal ger tryggare anställningar 

Stämmer inte. Lagen om anställningsskydd, LAS, är semi-dispositiv. Det betyder att delar av den går att avtala bort via individuella avtal eller via kollektivavtal. Det kan till exempel handla om att ha kortare uppsägningstider, mer flexibla arbetstider än vad lagen anger och enas om annat som gör det lättare för arbetsgivaren att ha större flexibilitet i anställningsförhållandena än vad lagstiftningen medger. Flera kollektivavtal innehåller exempelvis intermittenta anställningsformer, som “extra vid behov”. Det betyder att arbetsgivaren kan ringa in personer på korta arbetspass om några timmar eller enstaka dagar när verksamheten så kräver, i LAS finns inte den anställningsformen. Det är bra att det finns och den behövs, men man hör sällan företrädare för facket prata om nackdelarna med det, säger Lise-Lotte Argulander. 

Ladda ner gratismallar för anställningsavtal 

Myt 4. Kollektivavtal är alltid bäst för arbetstagare

Stämmer inte. Precis som i alla förhandlingar på arbetsmarknaden får arbetsgivarsidan vissa fördelar, arbetstagarna andra. Kollektivavtalen innebär ju avsteg från lagstiftningen som ofta gör anställningsvillkoren mer flexibla för arbetsgivaren. Ta till exempel arbetstidslagen. Den är ganska sträng. Arbetstiden ska enligt den beräknas som ett genomsnitt under en fyraveckorsperiod, men i vissa kollektivavtal har perioden sträckts ut till fler än tjugo veckor, för att ge arbetsgivaren nödvändig flexibilitet i schemaläggningen, säger Lise-Lotte Argulander. Arbetstidslagen innehåller dessutom ett förbud mot nattarbete som är bortförhandlat i många kollektivavtal. 

HR, personal och ledarskapsfrågor för dig som driver eget företag

Myt 5. Kollektivavtal skapar förutsägbara villkor för alla

Stämmer inte. Kollektivavtal är hemliga. Det går alltså inte att stå utanför partsmodellen och be att få veta vad som står i dem. Svaret blir då att företaget måste teckna avtalet för att få ta del av det finstilta innehållet, säger Lise-Lotte Argulander. 

 

Fler nyheter från Företagarna