podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagen fixar jobben

Publicerad 24 mar 2022
Det går att göra mycket i en kommun för att förbättra företagsklimatet, visar Företagarnas rapportserie Företagarfakta 2022. Det skriver Företagarnas statistiker Martin Daniels.
Företagarnas statistiker Martin Daniels. Foto: Oskar Omne.

Visste du att Sveriges 500  000 företagare driver 1 000 000 små företag och tillsammans har skapat 2 000 000 jobb? Så många som var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare och småföretagen och deras anställda drar dessutom in den största andelen av kommunens skatteintäkter i 189 av Sveriges 290 kommuner varje år – den kommunala välfärden bygger i hög grad på livskraftiga småföretag. De små företagen har stått för 4 av 5 nya jobb under de senaste 30 åren, vilket varit helt avgörande för att skapa tillväxt och utveckling i kommunerna. Men också för att vara en attraktiv plats att både bo i och besöka.

Fler väljer företagarspåret

För två år sedan, i mars 2020, omkullkastades alla tidigare mönster av olika former av ekorrhjul och vardagspusslanden samtidigt som hemarbete blev det nya arbetssättet för många. Det var också en besvärlig tid för de allra flesta företagen, med färre uppdrag och minskad lönsamhet. Men samtidigt startades över 73 000 nya företag år 2020. Fler i landet blev företagare i en tid då tillväxten och sysselsättningen i Sverige som helhet sjönk. Coronapandemin och den förändrade tillvaron som följde med den kan ha skapat tid för reflektion för många anställda och en del som tog sig en funderarare kom sannolikt fram till att ta steget och bli företagare. Glädjande naturligtvis – för med företagande kommer jobben.

Stora regionala skillnader

Det är slående hur stora skillnader det är runt om i landet när man jämför statistik för olika län och kommuner. Ingen kommun är den andra helt lik och när det kommer till geografiskt läge och demografi är det svårt för en kommun att i någon större utsträckning påverka sin situation. Men när det kommer till företagande så kan en kommun skapa bättre förutsättningar genom exempelvis avgifter, handläggningstider och inte minst genom en bra attityd och servicenivå gentemot företagare. 

År 2020 startades det flest nya företag i Danderyd, Båstad och Åre. Medan det är helt andra kommuner som har högst andel företagare i kommunen, där återfinns många mindre kommuner med Borgholm, Berg och Övertorneå i topp. En kommun som Sorsele låg på plats 5 när det gäller andelen företagare i landet men var sämst av alla kommuner sett till nyföretagande per 1 000 invånare samma år. Det är bara ett exempel på de olika bilder som lätt gömmer sig i statistiken. 

En valrörelse för ett bättre företagsklimat

Den 22 mars publicerade vi på Företagarna vår unika rapportserie, Företagarfakta, som består av 290 rapporter, en rapport för varje kommun i Sverige. Rapporten belyser ett fyrtiotal indikatorer som är viktiga ur ett företagarperspektiv. Vår förhoppning är att rapporterna används i det lokala arbetet för att stärka förutsättningarna att vara företagare. Det arbetet kommer att vara en viktig pusselbit om småföretagen ska förbli huvudrollsinnehavarna till att skapa jobb och välfärd i hela landet. En hatt småföretagen burit med bravur under flera decennier. Gör politikerna det bra så finns 500 000 röster att vinna i valrörelsen!

Fler nyheter från Företagarna