podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Exitskatt utreds igen

Publicerad 3 jun 2022
Det är viktigt att utredningen landar i ett förslag som inte leder till drakoniska skattekonsekvenser, anser Företagarna.
Foto: Shutterstock.com.

I förra veckan presenterade regeringen direktiven för en kommande utredning om beskattning av kapitalvinster när personer flyttar ut från Sverige, ofta kallat exitskatt. Det kommer att bli en viktig utredning att hålla ögonen på.

Frågan om exitskatt handlar om vilket land som ska få beskatta kapitalvinster. I dag gäller att Sverige har rätt att beskatta sådana vinster när de realiseras upp till tio år efter att en svensk flyttat ut. Detta måste dock regleras i det skatteavtal Sverige har med landet i fråga. Det har funnits ett missnöje hos regeringen med att tioårsregeln inte fungerat med skatteavtalen med vissa länder.

Regeringen backade om exitskatt 

2017 skickade regeringen ut ett förslag om exitbeskattning som utarbetats av Skatteverket. Efter kraftig kritik, bland annat från Företagarna, backade regeringen och gick inte vidare med förslaget. Nu ska frågan alltså utredas mer ingående, av en statlig utredning som ska sitta fram till februari 2024.Patrick rund.png

− Politiskt sett var det väntat att regeringen skulle väcka denna fråga igen, och genom att lägga den i en utredning skjuter man undan exitskatt som en fråga under valet. Det viktiga blir att utredningen får fram ett förslag som inte leder till drakoniska skattekonsekvenser, vilket förslaget från 2017 hade gjort, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Viktigt inte försvåra generationsskiften 

I utredningsdirektiven anges att utredningen ska dels överväga om tioårsregeln bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster när en fysisk person flyttar ut, dels lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning.

 −Formuleringen om en ”effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning” kan tolkas på olika sätt. Det är dock mycket viktigt att ett framtida system inte innebär beskattning innan vinster har realiserats. En aspekt kopplad till det är att dessa regler inte får försvåra generationsskiften i familjeföretag. Vi kommer bevaka utredningen noga, säger Patrick Krassén.

Regeringens direktiv till utredningen om exitskatt.

En särskild utredare ska senast den 15 februari 2024 lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat.

Läs mer på regeringens webbplats:

En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut Dir. 2022:45

Taggar
Fler nyheter från Företagarna