podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vem vinner valet?

Publicerad 1 jul 2022
Vem tar vem efter höstens val? Varför är det viktigt att inte alltid fokusera på vem som bildar regering? Här får du reda på varför den ena frågan är lättare att svara på än den andra.
Foto: Michael715/Shutterstock.com.

Den 11 september går svenska folket till valurnorna för att utse vilka partier och ledamöter som ska ta plats i riksdagen och i landets kommun- och regionfullmäktige. Så vem vinner då valet? Svaret får vi först när rösterna är räknade, men det beror också på vilket val man menar.

Läs granskningen av partiernas valprogram här

Riksdagsvalet brukar överskugga de två andra valen. Mer om det senare. Men det är ett misstag att tro att det bara är rikspolitiken som påverkar företag.pontus lindstrom rund 150px.png

− Företagare som är verksamma i flera olika kommuner märker snabbt att nivån på avgifter, handläggningstider och inte minst attityden mot företag och servicenivån kan skilja sig åt avsevärt, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat.

Dialog mellan kommun och näringsliv

Runt om i landet träffar Företagarnas lokalföreningar politiker och tjänstemän för att förmedla kunskap om de lokala företagens betydelse och förståelse för företagares villkor.

− Det mest avgörande för att skapa ett bra företagsklimat i en kommun är att det finns en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet, säger Pontus Lindström.

Varje kommun är unik

Det lokala mötet är viktigt av flera skäl. Ett är att partilandskapet lokalt inte är en spegling av riksnivån. Ett riksdagsparti kan få betydligt fler eller färre röster i kommunalval än vad medborgarna i samma kommun ger det i riksdagsvalet. Partilandskapet skiljer sig också åt. I förra valet fick 171 partier som inte är representerade i riksdagen 575 mandat i sammanlagt 146 kommuner. I 49 kommuner ingår ett lokalt parti i det styrande blocket. Regionala sjukvårdspartier fick totalt 73 mandat i sju regioner.

Skräddarsydda rapporter

Finns det en gemensam verklighetsuppfattning mellan näringslivet och kommunkontoret underlättas samarbete. För att skapa det gäller det att ha fakta på bordet. Företagarna tar därför fram rapportserien Företagarfakta. I den listas fyrtio olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för var och en av Sveriges 290 kommuner.

Företagarfakta 2022

Fredrik Östbom1.png

− Företagarfakta ger en unik inblick i det lokala företagandet i alla kommuner. Faktasamlingen är väldigt uppskattad av lokalpolitiker och tjänstemän, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Inför valet har Företagarna även tagit fram en valplattform med inte mindre än 106 förslag på en bättre företagarpolitik. Sju av punkterna rör specifikt lokalt företagsklimat, men även 24 andra politikområden ingår, för att ge inspiration till alla politiker på alla nivåer.

Företagarnas valplattform 2022.

Vem tar vem i höst?

Så var det detta med riksdagsvalet. Vem kommer att få bilda regering i höst? Blir det ens klart i höst? Efter förra valet tog det 129 dagar av sonderingar och förhandlingar innan Stefan Löfven (S) kunde tillträda igen med sin andra regering.

− Det jämna opinionsläget gör det svårt att veta om statsministern efter valet kommer heta Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson, men det mesta talar i alla fall för att det blir någon av dem, säger Fredrik Östbom.

Veta vad man inte vet

Den förra centerledaren Maud Olofsson myntade uttrycket att den som har roligast vinner. Under Allians för Sveriges formation och valrörelser villa de fyra borgerliga partierna utstråla samarbete och lust att vara tillsammans. I dag är styrkeförhållandena, förutsättningarna och utsikterna helt annorlunda än då. Alliansen finns inte längre på riksplanet och inte heller inom det rödgröna lägret är det frid och fröjd. Dessutom är Sverigedemokraterna en maktfaktor som alla andra måste förhålla sig till.

Arbetet med långsiktiga politiska reformer har satts på undantag av först pandemin och sedan kriget i Europa som fått Sverige att överge alliansfriheten och hantera kostnadschocker. Nya frågor och avvägningar gör det ännu svårare att sia om samtliga åtta riksdagspartier kommer att hålla sig kvar över fyraprocentspärren.

− Vi på Företagarna har ingen kristallkula. Vi vet inte vem som vinner valet, men vi vet att oavsett vem som gör det kommer de frågor som vi lyfter att vara viktiga för dem som styr i riksdag, regioner och kommuner, säger Fredrik Östbom.

Häng på kampanjen!

Den 22 augusti gör vi Sveriges småföretagare synliga i valrörelsen.
Så gör du
Fler nyheter från Företagarna