podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Opartiska rådgivare bättre än regionala skyddsombud

Publicerad 17 dec 2022
Opartiska arbetsmiljörådgivare är ett bättre sätt att utveckla arbetsmiljöarbetet än dagens system med regionala skyddsombud.

Nu ligger flera förslag på ändringar i arbetsmiljölagen på bordet efter att de utretts. En av dem handlar om tillträdesrätten för regionala skyddsombud. Företagarna menar att det är ändringar som inte bör genomföras – den här gången heller.

Lise-Lotte liten.png

− Förslaget om att utöka regionala skyddsombuds tillträdesrätt även till arbetsplatser där de inte har medlemmar har utretts tidigare och nu är det tredje gången som i stort sett samma förslag läggs. Senast 2020 röstade riksdagen ner detta förslag, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Läs Företagarnas remissyttrande över De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)

Enligt Företagarna behöver systemet med regionala skyddsombud förnyas i grunden. I dag är regionala skyddsombud utsedda av fackliga organisationer som i de flesta fall inte har någon anknytning till arbetsplatserna de besöker. De agerar inte alltför sällan mer som inspektörer än på det sätt som lagstiftningen tänkt att de ska agera.

Inbyggt förtroendeproblem

Ett regionalt skyddsombud ska stödja det lokala arbetsmiljöarbetet (läs arbetsplatsen) men i stället blir ofta mötet något annat.

− Regionala skyddsombud är inte opartiska. De sammanblandar ofta sitt uppdrag med det fackliga och försöker värva medlemmar när de besöker arbetsplatserna. Det gör att arbetsgivare får mindre förtroende för deras arbete. Det sista en arbetsgivare vill är att en främmande människa ska komma till verksamheter och ”bestämma”, säger Lise-Lotte Argulander.

Opartiska arbetsmiljörådgivare är bättre

Företagarna har fört fram dessa synpunkter, men de har nästan helt utelämnats av utredningen. Däremot har regionala skyddsombud och samordnare på de fackliga organisationerna fått svara på enkäter om deras eget arbete och om det fyller det syfte och målsättning som lagen anger.

− Självklart har svaren från de regionala skyddsombuden och fackliga representanter inte varit lika kritiska som om arbetsgivare och deras organisationer fått svara på samma enkät, säger Lise-Lotte Argulander.

Företagarna anser att opartiska arbetsmiljörådgivare med ett uppdrag att hjälpa och stödja företag att komma i gång med arbetsmiljöarbetet är ett mycket bättre alternativ än dagens system. Det skulle kunna finansieras med de drygt 100 miljoner kronor som i dag går till de fackliga organisationerna för att vara regionala skyddsombud.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna