podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Skuggutfrågning inför Agenda

Publicerad 28 aug 2022
Så här skulle riksdagspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner kunna ges möjlighet att göra partiets ekonomiska politik för företagande tydlig och begriplig.

I SVT Agenda den 28 augusti är det ekonomin som står i fokus. Riksdagspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner ska stå för svaren på de svåra problem Sverige står inför. Programledare är Nike Nylander. Tyvärr blir fokus alldeles för ofta allt för spretigt i den här typen av utfrågningar. Därför kommer här skuggutfrågarna Patrick Krassén och Johan Grip ställa frågorna som vi borde få höra i programmet. Företagsklimatet kommer vara avgörande för hur Sverige framöver ska klara av alla andra utmaningar och väljarna behöver därför en bra bild av vad partiernas olika förslag innebär.

Programledarna

Patrick.jpgJohan.jpg

Patrick Krassén, samhällspolitisk chef på Företagarna och  Johan Grip, Företagarnas chefsekonom. 

De utfrågade

Riksdagspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner:

 Svaren.jpg

Nu kör vi!

Patrick.jpg

Välkomna! Här får ni vad som kan vara er sista chans att göra ert partis ekonomiska politik för företagande tydlig och begriplig. Ta den chansen.  

 

 

Johan.jpg

Även jag tycker det är roligt att se er alla här och tänkte inleda med något att tänka på under den kommande utfrågningen. Hur ska Sveriges konkurrenskraft stärkas? Ni behöver inte svara på frågan nu, men jag vill att ni har med er den. Det handlar alltså inte bara om vad vi gör här, utan också om vad alla andra gör.  

 

Hur vill ni sänka kostnaden för att anställa? 

Patrick.jpgNu dagens första fråga om sambandet mellan skatt och arbetstillfällen. Sverige har fortsatt hög arbetslöshet och ett stort utanförskap. Samtidigt har Sverige en av EU:s högsta arbetskraftskostnader, vilket i hög grad beror på de höga arbetsgivaravgifterna, vilka till stor del är ren skatt. Vi vet att fyra av fem nya jobb i ekonomin skapas i små och medelstora företag, och bland de mindre företagen uppger sex av tio att höga arbetsgivaravgifter är det största hindret mot att anställa fler. Hur vill ni sänka kostnaden för att anställa? 

Svarar med bubblor.jpg

Vad är ert svar till det lilla företaget som måste höja priset?

Johan.jpgInflationstakten i Sverige har dragits upp av efterdyningar från pandemin och inte minst de skenande elpriserna. När nu kostnadstrycket gått upp och företag förväntar sig att deras kostnader kommer att fortsätta att öka får allt fler företag höra att de är giriga opportunister eller motsvarande.  Vad är ditt budskap till det lilla företaget som känner att det nu måste höja priset för att överhuvudtaget klara sig?  

 

Svarar med bubblor.jpg

Hur vill ni underlätta för de ägarledda företagen?

Patrick.jpg

Sedan början av 2000-talet har över 700 000 nya jobb skapats i de ägarledda fåmansföretagen. Dessa företag är alltså en betydelsefull jobbmotor i den svenska ekonomin. Vilka konkreta förslag har ni för att underlätta och förbättra ytterligare för de ägarledda företagen? 

 

Svarar med bubblor.jpg

Hur vill ni hjälpa de som gått före?

Johan.jpgElpriserna slår hårt mot tillverkande företag och innebär en konkurrensnackdel för de företag som valt att gå före i den gröna omställningen och bytt gasol mot el. Hur vill ni hjälpa de företag som gått före, ivrigt uppmuntrade av er och andra politiker, men nu hamnar efter? 

 

Svarar med bubblor.jpg

Bör den svenska bolagsskatten sänkas kommande mandatperiod?

Patrick.jpgFör närvarande pågår ett arbete internationellt för att stöpa om reglerna för bolagsbeskattningen. I detta ingår införande av en miniminivå för bolagsskattesatsen. Enligt både OECD och ekonomiforskare är bolagsskatten den mest skadliga skatten för ett lands tillväxt, och Sverige som exportberoende land med liten hemmamarknad har särskilt starka skäl att värna sin konkurrenskraft (ni kommer väl ihåg Johans fråga i inledningen?). Så, hur mycket vill ditt parti sänka bolagsskatten? 

Svarar med bubblor.jpg

Ska inte företag själva få bedöma sina kompetensbehov? 

Johan.jpgNu närmar vi oss slutet på utfrågningen. Även om inte alla svar är de jag helst hört så är det tydligt att ni behövt läsa på en hel del för att kunna ha det här uppdraget, och säkert en hel del även för denna utfrågning. Att ha rätt kompetens för sitt jobb är helt enkelt väldigt viktigt. Just därför är det så allvarligt att begränsningar i regelverket för arbetskraftsinvandring gör att svenska företag har svårt att få tag i kvalificerad kompetens. Detta leder i sin tur till att deras verksamhet hindras från att kunna växa, trots att resurser finns för att kunna anställa personal som sedan betalar skatt och på andra sätt bidrar till det svenska samhället. Ska inte företag själva få bedöma sina kompetensbehov? 

Svarar med bubblor.jpg

Patrick.jpgDet var allt för dagens utfrågning. Min förhoppning är att var och en av er, och för den delen även de som jobbar med utfrågningen i Agenda, ser just varför företagen måste stå i fokus när vi pratar om Sveriges ekonomi och framtid.  

Fler nyheter från Företagarna