För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sveriges företagare anser att utvecklingen går åt fel håll

Publicerad 25 sep 2021
Sex av tio företagare anser att utvecklingen går åt fel håll, visar en ny undersökning från Novus som Företagarna beställt och som redovisas i Dagens Industri.
Foto: Shutterstock.com

Företagarna har låtit Novus intervjua 3 000 småföretagare med 1 till 49 anställda i hela Sverige om deras förtroende för politiker och vilka frågor som företagare anser är viktigast just nu. Resultatet är illavarslande för landets politiska beslutsfattare. Det visar att Sveriges företagare har börjat ifrågasätta hur de som är satta att förvalta välfärdsstaten sköter sitt jobb.

Resultatet av undersökningen redovisas i en debattartikel i Dagens Industri av Företagarnas vd Günther Mårder och Erik Ageberg, näringspolitisk expert på Företagarna. 

Lågt förtroende för regeringen

Över hälften av landets företagare anser att regeringen sköter sin uppgift ganska eller mycket dåligt. Endast var fjärde företagare har väldigt, eller ganska stort förtroende för regeringens ministrar. Totalt anser 60 procent av landets företagare att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Färre än en tredjedel anser att utvecklingen går åt rätt håll. Traditionella arbetaryrken sticker ut genom att det är ännu fler verksamma där som anser att utvecklingen går åt fel håll. Bland företagare inom bygg- och anläggning är den andelen 71 procent.

LÄS ÄVEN: Myndighetsranking 2021. 

Välfärdens kärna viktigast

Novus-undersökningen slår också fast att det är de traditionella välfärdsfrågorna ligger högst på agendan: vård och omsorg tillsammans med skola och utbildning är de högst prioriterade frågorna, tätt följt av lag och ordning.

I debattartikeln skriver Günther Mårder och Erik Ageberg att anledningen till att välfärdens kärna prioriteras högt av företagare inte är egenintresse utan en genuin oro för hur välfärden administreras och kommer medborgare till del. Företagare är ofta djupt involverade i sina närsamhällen och föreningar på orten.

Frågan om skatter hamnar långt ner på listan över prioriterade frågor. Däremot uppger två av tre företagare att de saknar förtroende för skattepolitiken, det vill säga att deras skattepengar används effektivt och till rätt saker. Det är ett legitimitetsproblem som riskerar att få stora långsiktiga konsekvenser: landets företagare har börjat ifrågasätta hur de som är satta att förvalta välfärdsstaten sköter sitt jobb.

LÄS ÄVEN: Välfärdsskaparna 2021. 

Gemensam tillit

Företagarna anser att en politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. Småföretagen står för den största andelen av skatteintäkterna i 189 av Sveriges 290 kommuner. Av statens dryga 1 200 miljarder i årlig budget kommer en betydande del från företagares verksamhet. Små och medelstora företag svarat för fyra av fem nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar i sådana företag än i någon annan kategori av företag eller organisation – två miljoner människor.

Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla. Endast då kan vi skapa ett samhällsklimat som bygger på gemensam tillit och insikten om att vi enbart tillsammans kan bygga framtidens välstånd.

LÄS ÄVEN: Småföretagsbarometern 2021.

Fler nyheter från Företagarna