podcast news play företagaren I media förmån

Sverige har inte råd med lyxfälle-budget

Bidrag och vackra ord i budgeten löser inte problemen med växande långtidsarbetslöshet och utanförskap, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom apropå budgetpropositionen.
Publicerad 20 sep 2021

På måndagen presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till statsbudget för nästa år. Det är en omfångsrik budgetproposition. Sammanlagt föreslår regeringen reformer för 74 miljarder kronor. Det mycket stora reformutrymmet kan förklaras med att regeringen är beroende av att köpa stöd från både Vänsterpartiet och Centerpartiet för att öka möjligheterna att behålla makten.

− Regeringen tycks ge alla en bit av kakan utom de som finansierar välfärden. Inte konstigt att två av tre företagare saknar förtroende för skattesystemet, det vill säga att deras skattepengar används effektivt och till rätt saker, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Saknas satsningar på företagsklimatet

Företagarna anser att budgetpropositionen ger uttryck för en ohållbar konsumtion med skattemedel. Den saknar genomgående satsningar som stärker incitamenten till arbete och egenförsörjning. Företagarna menar att det krävs satsningar på de växande småföretagen, såsom slopat sjuklöneansvar, sänkta arbetsgivaravgifter och slopade rehabiliteringsplaner. De små och medelstora företagen skapar fyra av fem nya jobb och det är den sektor som bidrar med mest skatteinkomster till kommunerna.    

− Företagarna uppskattar det stora arbete som regeringen har lagt ner under krisen och de stöd som på många sätt har hjälpt företag att överbrygga krisen. Men nu ser vi tydligt när det är dags att blicka framåt att det saknas strukturreformer som löser de utmaningar vi ser i samhället, säger Fredrik Östbom. 

Bäddar för problem i framtiden

Om regeringen verkligen vill satsa på välfärden måste den satsa på de mindre och växande företagen. Utifrån det perspektivet har budgetpropositionen många brister. Klimatfrågan behöver mer effektiva och träffsäkra åtgärder. Det kommer också att krävas systemreformer och nya tankesätt som kan underlätta för privata utförare att bidra i välfärden. Det kortsiktiga fokuset i budgetens förslag kommer att leda till problem även på längre sikt.  

− För att inte Sverige ska tappa ytterligare i konkurrenskraft behöver den ekonomiska politiken ta itu med verkliga problem så som långtidsarbetslösheten, energiförsörjningen och den svaga produktivitetstillväxten i svenska företag, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Tryggheten måste prioriteras

Företagarna anser att hela samhället behöver en trygg bas att utgå från. Därför behövs ytterligare åtgärder för att bekämpa brott mot företagare.

− Ända sedan Stefan Löfven tillträdde år 2014 har statsministern utlovat krafttag mot kriminaliteten. När han nu lämnar över rodret är situationen för Sveriges brottsdrabbade företagare värre än på mycket länge. Det är ett misslyckande, säger Fredrik Östbom. 

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.