För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välbesökt branchförbundsmöte i riksdagen

Publicerad 30 nov 2021
Panelsamtal med riksdagsledamöter stod på agendan när till Företagarnas anslutna branschförbund träffades i riksdagen.

Företagarnas branschförbund träffas ett antal gånger per år och utbyter erfarenheter, skapar nya kontakter och träffar makthavare och experter. Årets sista möte ägde rum den 16 november i riksdagen.

Dagen inleddes med lunch i riksdagens matsal och blev ett efterlängtat tillfälle för många att träffas igen, eftersom branschförbundsmötena det senaste året hållits digitalt. För flera av deltagarna var det första gången de var med på en fysisk branchförbundsträff.

Efter lunchen höll riksdagsledamot Per Åsling (C) en rundvandring i riksdagens. Han var mycket nöjd att det serverades fjällröding till lunch eftersom han kommer från Jämtland.

Panelsamtal om företagandets villkor

Höjdpunkten under dagen var ett panelsamtal som spände över flera områden. I det deltog näringsutskottets ordförande, Lars Hjälmered (M), tillika partiets närings- och energipolitiska talesperson, Per Åsling, skatteutskottets förste vice ordförande, Mattias Bäckström Johansson (SD), biträdande partisekreterare och partiets näringspolitiska talesperson, Linda Westerlund Snecker (V), ledamot i justitieutskottet och Mathias Tegnér (S), ledamot i näringsutskottet.

På agendan stod bland annat kriminalitet och utsatthet för brott. Enligt Företagarnas rapport Brott mot företagare 2021 uppger fler företagare än tidigare att de blivit utsatta för brott. Samtidigt visar undersökningen att allt färre anmäler vardagsbrotten till polisen eftersom det inte leder någonstans; var femte brottsutsatt företagare funderar på att lägga ner sitt företag på grund av kriminaliteten.

Debatt om kompetensfrågor

En annan angelägen fråga för landets företagare som panelen tog sig an är kompetensförsörjning. Samtliga branschförbund som medverkat i Företagarnas rapport Vägar till kompetenslyft anger att deras bransch har behov av att anställa, men att de upplever stor brist på personer med rätt utbildning samt brist på yrkes- och arbetslivserfarenhet.

Ett annat område som väcker engagemang och frågor är regelbörda. Enligt Tillväxtverkets beräkningar ökar företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med en miljard kronor per år sedan 2013. Det för till följd att företagare i genomsnitt lägger ner tio timmar i veckan på administration.

För hög kostnad för att anställa

Det sista området som panelen diskuterade var att minska kostnaden för att anställa. På kommunal nivå står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i 189 av Sveriges 290 kommuner enligt rapporten Välfärdsskaparna. Av statens dryga 1 200 miljarder kronor i årlig budget kommer en betydande del från företagares verksamhet. Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag – men det skulle kunna bli betydligt fler. Ett hinder för fler arbetstillfällen är att 75 procent av småföretagen tycker att den samlade kostnaden för att ha anställda är ”alltför hög” eller ”ganska hög”.

Efter en givande debatt avslutades dagen med en after work på Hotell At Six där deltagarna böjds på mat och dryck.

Fler nyheter från Företagarna