podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Det är inte kvinnors företagande som behöver förändras

Publicerad 4 mar 2021
Det vore naivt att säga att kvinnor som driver företag har samma förutsättningar som män, skriver Lina Skandevall, Företagarnas expert på kvinnors företagande.
Lina Skandevall, Företagarnas expert på kvinnors företagande.

”Det finns inget kvinnligt företagande. Det finns bara företagande.” För några år sedan skrev jag en krönika på just det temat. På vissa sätt är det här fortfarande sant. Jag är själv företagare sedan 17 år, varav 15 av dem som företagare på heltid med anställda. Offentliga upphandlingar, likviditetsångest, kunder som krånglar, kunder som växer, funderingar på expansion och framtiden. Företagandet i sig skiljer sig i den bemärkelsen inte åt oavsett bransch, bakgrund eller kön. Alla företagare står inför samma utmaningar vad gäller administration, bokföring, skatter, personalfrågor, lagar och regler. 

Kvinnor bemöts annorlunda

Men ändå – hade jag skrivit samma krönika i dag hade budskapet varit delvis annorlunda. För även om företagandet i praktiken innebär samma saker för alla finns det saker som sticker ut markant. Både forskningsstudier och praktiska initiativ bekräftar att vi blir annorlunda behandlade. Det kan handla om förutfattade meningar som gör att vi blir ifrågasatta när vi pitchar vår företagsidé inför banker och investerare. Det här påverkar på inget sätt hur vi på Företagarna arbetar med frågorna i stort. Det ska vara lätt att starta och driva företag och det ska vara lätt att skapa tillväxt. 

Allt vi gör, gör gott även för kvinnor. Men det vore naivt att säga att kvinnor som driver företag har samma förutsättningar som män. Det räcker med att titta på vad som gäller för att få finansiering. Kvinnor har inte samma access till kapitalet och det finns mängder av studier och praktiska exempel som pekar åt samma håll, oavsett om det gäller en investering i ett litet företag eller ett företag som sysslar med ett snabbverkande covid-vaccin. Med tanke på de utmaningar vi står inför, både ur hälsoaspekter och ur miljöhänseende, måste vi ta vara på alla typer av innovationer och nya tankar. Vi går miste om en enorm potential om inte kompetensen och drivkraften hos kvinnor tas tillvara genom företagandet. För det behövs samsyn och samarbete.

Vi vill att företagare ska lyckas

Under mina år som företagare har jag arbetat mycket med att entusiasmera fler att starta företag. Jag har nätverkat, föreläst och peppat människor i min närhet till att våga ta steget. Jag har velat tro att alla har samma förutsättningar att lyckas som företagare, oavsett kön eller bransch. Men det som tidigare mest varit en magkänsla förkroppsligades i dyster statistik i och med den rapport som Företagarna lanserade i måndags tillsammans med en rad andra organisationer.

Skälet till att vi har gjort undersökningen är att vi vill att företag ska lyckas – men också mer specifikt att kvinnor ska lyckas och orka gå den extra milen som krävs. Vi vill hjälpa till att skapa nätverk och access till nya marknader, helt enkelt bidra med det som krävs för att en kvinna ska kunna bli den entreprenör hon vill bli.

Företagaren är per definition en man

I rapporten framgår det klart och tydligt att det i dag finns en förlegad bild av företagare och företagande, och att systemet som omger företagandet är byggt för att passa just den här typen av företagare. Företagaren är per definition en man. Rapporten visar samtidigt att många kvinnor som driver företag inte följer den här mallen. Exempelvis ser vi att ambitionen för dem oftast inte är att växa snabbt och stort –  i stället är företagandet något lustfyllt och utvecklande. Man vill hellre växa i lagom takt för att varken äventyra sin verksamhet eller självständighet. 

Det är nu hög tid att vi börjar prata om att kvinnor ofta driver företag på andra sätt än män. Det ena kan inte antas vara mer eftersträvansvärt än det andra. Om vi inte förstår vilka hinder som står i vägen för kvinnors företagande kan vi inte heller göra något åt dem.   

Kvinnors företagande ska heta bara företagande i framtiden. Men där är vi inte än. Vill vi få en förändring till stånd kan vi inte vänta på någon annan – vi måste samla ihop kvinnornas behov och sedan börja arbeta.

Taggar
Riks Krönika
Fler nyheter från Företagarna