headphones newspaper video-player

Bra förslag om ordningsvakter

Fler närvarande lokala poliser behövs för att öka tryggheten för företagare. Företagarna välkomnar därför att Ordningsvaktsutredningen lägger förslag som kan göra det möjligt att frigöra resurser åt polisen.
Publicerad 21 maj 2021
Foto: Robson90 / Shutterstock.com

På fredagen överlämnade Ordningsvaktsutredningen sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Den föreslår bland annat att ordningsvakter ska kunna användas för fler ändamål än i dag och att en ordningsvakt ska få fler befogenheter.

− Samhällsutvecklingen har gjort att behovet att använda ordningsvakter för att bistå polismyndigheten i arbetet med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet har ökat, sade inrikesministern under presentationen.  

Föråldrad lagstiftning

Företagarna har under lång tid lyft problematiken med att lagen om ordningsvakter från 1980 är föråldrad och behöver anpassas utifrån dagens verklighet. Det är därför välkommet att utredningen nu har presenterat sina förslag.

Läs  även: Sex satsningar för att knäcka kriminaliteten mot företagare 

Ett förslag innebär att ordningsvakter ska kunna användas på fler platser och övervaka större områden än vad som är möjligt i dag.

− Ett stort lokalt problem har varit att kommuner inte har kunnat ansöka om närvaro av ordningsvakter i hela eller större delar av en kommun. I dag måste kommuner göra en så kallad paragraf 3-ansökan för varje torg eller park vilket leder till onödigt stor byråkrati för kommunerna, säger Pontus Lindström, ansvarig för trygghetsfrågor på Företagarna.

Utredningens förslag är i Företagarnas ögon ett steg mot ett mer flexibelt system vilket på sikt kan bidra till en ökad trygghet för Sveriges brottsutsatta företagare.

Fler befogenheter

Ett annat förslag är att ordningsvakter ska få fler befogenheter, exempelvis att efter beslut av Polismyndigheten kunna transportera en person som omhändertagits till sjukhus, tillnyktringsenhet eller polisstationen.

− Utredningens förslag är ett sätt att frigöra resurser så att polisen i ännu högre grad kan fokusera på att minska brottsligheten och öka tryggheten för landets företagare, säger Pontus Lindström.

Enligt Företagarnas undersökningar är fler närvarande lokala poliser den viktigaste åtgärder för att öka tryggheten för företagare.

Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter