podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vi påverkar partierna före valet

Publicerad 8 jun 2021
Företag sitter på många av lösningarna på de samhällsproblem som de politiska partierna debatterar. Det är viktigt att politiken förstår det i god tid inför valet nästa år så att politiken inte sätter käppar i hjulet för dem som skapar jobb och därmed välfärd.
Valaffischer i Stockholm 2018. Foto: Hans Christiansson / Shutterstock.com.

Inom politiken är förtroende en förutsättning. Det utvärderas tätt och minutiöst i opinionsundersökningar som till och med får börsföretagens kvartalsrapporter att te sig långsiktiga. Men precis som i idrottens värld är det viktiga att formtoppa när det verkligen gäller. I politikens fall när väljarna röstar. Det är då man får utdelning i mandat och därmed en maktposition att verka från. Utifrån den blir det möjligt att använda sig av det som en västtysk förbundskansler en gång likande vid kampsport: hantverket att få igenom politiska förslag.

Timing är a och o

För en organisation som Företagarna gäller det att hänga med i de politiska processerna och ligga steget före för att kunna påverka partierna när det verkligen gäller. Det vill säga innan positionerna blivit låsta genom partiernas interna demokratiska processer. Därför är det ingen överdrift att säga att valrörelsen redan är i full gång för Företagarnas del.Fredrik Östbom1.png

− För oss är viktigt att hela tiden se till att partierna förstår hur betydelsefulla småföretagen är för välståndet i samhället, men det är extra viktigt inför valet, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Just nu träffar Företagarnas avdelning för analys och opinion riksdagspartiernas arbetsgrupper som är i färd med att mejsla ut politiken partierna ska gå till val på. I höst hålls sedan stämmor, kongresser och landsmöten – olika namn för samma sak: partiernas högsta beslutande organ. Det är då de lägger fast den politik som de kommer att driva de närmaste åren.

− Vi vill att alla ska få veta vad Företagarna anser är de viktigaste förslagen för att förbättra företagsklimatet och vilka utmaningar företagen brottas med, säger Fredrik Östbom.

Företagarnas experter på analys och opinion är på tå för att vara behjälpliga med att leverera in de fakta som partierna behöver för att förstå de små företagens betydelse för samhällsservice, skatteintäkter, arbetstillfällen och lösningar på samhällsproblem. I det arbetet spelar Företagarnas panel en ovärderlig roll. Det är genom alla svar som kommer in i panelernas frågeenkäter som Företagarna kan ha örat mot marken.

Företagen är lösningen

Under trettio års tid har de små och medelstora företagen varit jobbmotorn i svensk ekonomi. Fyra av fem nya arbetstillfällen har skapats i de mindre företagen. De står dessutom för den största andelen av skatteintäkterna till kommunerna. För att kunna fortsätta vara det behöver Sverige ett företagsklimat i världsklass.

− När samhället ska öppnas upp igen efter pandemin kommer de mindre företagens förutsättningar vara en nyckel till Sveriges ekonomiska återhämtning efter krisen, säger Fredrik Östbom.

För att företagens potential ska kunna tas tillvara behövs minskad beskattning av företag och företagande, sänkta kostnader för att anställa och rimligare ansvar för de anställda, samt en systematisk utglesning av den djungel av administration och regler som företagare brottas med. Dessutom orsakar den brottslighet som drabbar företag otrygghet och problem som sprider sig som ringar på vattnet långt bortom den enskilde företagarens utsatthet.

− Företagandet och frukterna av företagande är lösningen på flera problem som politiken debatterar, som arbetslöshet, integration och hållbarhet. Det gäller bara att inte bakbinda det, säger Fredrik Östbom.

 

Fler nyheter från Företagarna