podcast news play företagaren I media förmån

Vi måste överbrygga kompetensbristen

Viljan och förmågan att snabbt ställa om sin verksamhet har hjälpt och räddat många företagare genom krisen, skriver Lars Lindberg och Jenny Frank, regionchef och regionsamordnare Företagarna Norrbotten.
Publicerad 24 jun 2021

På nyårsdagen sätter sig en trött medarbetare på Företagarna för att påbörja arbetet med att gå igenom fjolårets jobbstatistik för att se ifall vi även detta år med fog kan säga att 4 av 5 nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. Så har det varit sedan 1990 och så var det även 2020. Det är också budskapet vi förmedlar vi till våra politiker för att de bättre ska förstå värdet av att ge småföretagen rätt förutsättningar för att kunna fortsätta vara samhällets jobbskapare och välfärdsbyggare.

Tillsammans med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund publicerar Företagarna årligen Småföretagsbarometern. Det är en rapport där vi genom att intervjua 4 000 småföretagare i hela Sverige tar temperaturen på konjunkturen. Vi frågar dem hur det gått under de senaste tolv månaderna och hur företagarna tror att det kommer att gå de kommande tolv. Det är enkla frågor och raka svar.

Mäter dusterna av pandemin

Årets barometer som på riktigt mäter dusterna av pandemin är kanske den viktigaste barometern till dagens datum. Resultatet visar på en extremt snabb och kraftig försvagning av konjunkturen under de senaste tolv månaderna. Faktum är att resultat för 2020 är de lägsta siffrorna vi sett under barometerns 35-åriga historia. Företagens orderingång, omsättning, lönsamhet och förmåga att skapa jobb har sjunkit till historiska nivåer under pandemin och då kanske det ändå inte blev fullt så illa som företagen trodde när pandemin slog till våren 2020.

Viljan och förmågan att snabbt ställa om sin verksamhet har hjälpt och räddat många företagare genom krisen. Ambitionen hos de statliga stödåtgärderna har varit goda och även dem hjälpt många om vi som organisation också påtalat många brister med stöden. Snåriga regelverk och långa handläggningstider har gjort att hjälpen inte nått fram alla gånger.

Skapar 4 av 5 jobb

I spåren av pandemin har arbetslösheten stigit till historiskt höga nivåer. Samtidigt anger 30 procent av företagen i Småföretagarbarometern att svårigheten att finna lämplig arbetskraft är det enskilt största hindret för att deras företag ska kunna växa. I Norrbotten, där vi bor, är samma siffra hela 42 procent. Det kan givet den höga arbetslösheten tyckas orimligt men de som söker arbete har inte de utbildningar och kvalifikation som företagen frågar efter. Här har vi som jobbar med näringslivsfrågor en viktig uppgift att hjälpa företagen att överbrygga kompetensbristen.

De kommande tolv månaderna målas i klart ljusare färger och optimismen hos småföretagen är mycket större än vid samma tid för ett år sedan. Småföretagsbarometern berättar att orderingången och omsättningen förväntas stiga och förutsättningarna för nå lönsamhet återkommer så sakteliga. Småföretagen kommer, givet att de ges schyssta förutsättningar och villkor att verka under, att även fortsättningsvis kunna skapa 4 av 5 nya jobb. Låt oss påminna våra politiska företrädare om just det.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.