podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Unik inblick i kommunernas inköp

Publicerad 14 jun 2021
Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.
Kommunerna är stora inköpare av varor och tjänster från företag. På bilden syns stadshuset i Bollnäs. Foto: Werner Lerooy/Shutterstock.com.

Sveriges kommuner är viktiga kunder för företagen och gör sammantaget inköp för svindlande summor. Men tvärtemot vad många kanske tror finns ingen databas över var Sveriges kommuner gör sina inköp.

För att sprida ljus över de viktiga kommunala inköpen har Företagarna i samarbete med forskningsföretaget Tendium begärt in transaktionsdata från kommunernas bokföring. Sammanställningen visar framför allt att det finns stora skillnader i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag. Detta är inköp som kan vara avgörande för de mindre och lokala företagens långsiktiga trygghet och rentav deras fortsatta existens.

Se nyckeltal för inköp  i alla kommuner som lämnat ut data här. 

– Under det senaste året har många företag sett sin vinst försvinna med en våg av restriktioner vilket gör det än viktigare än tidigare att kommunerna är transparenta med hur skattepengarna används, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrensfrågor.

Stort mörkertal

Den enda officiella data som finns att tillgå är den upphandlingsstatistik som tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Men där ingår varken köp under den så kallade direktupphandlingsgränsen eller köp som är undantagna från upphandlingsreglerna, exempelvis vissa juridiska och finansiella tjänster.magnus-johansson-rund.png

– Det stora mörkertalet ligger framförallt gömt i den stora mängd köp som görs men som aldrig behöver upphandlas, säger Magnus Johansson.

Kanelbullar och vägbyggen 

I stort sett alla samlade köp som understiger cirka 600 000 kronor faller under den så kallade direktupphandlingsgränsen och kan därmed köpas in utan upphandling. Kommunerna är heller inte skyldiga att annonsera köp som görs eller har gjorts under upphandlingsgränsen vilket gör det i princip omöjligt för företag att proaktivt konkurrera om dessa köp. Vilket i sin tur leder till affärer där både priset och kvaliteten hade kunnat vara bättre.

–Med vår nya data tar vi ett stort kliv framåt i öka transparensen gentemot företagare och andra skattebetalare eftersom den omfattar alla köp som kommunen gör, allt från kanelbullar till vägbyggen, säger Magnus Johansson.

Fler nyheter från Företagarna