podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ont om tid begära ändring om jämförelsemånad

Publicerad 5 jul 2021
Senast den 20 juli måste företag som har pågående ärenden om korttidsstöd avgöra om de vill ändra jämförelsemånad eller inte, sedan Tillväxtverkets lagtolkning blivit underkänd.
Foto. Shutterstock.com

Under midsommarveckan skickade Tillväxtverket ut nästan 20 000 brev till företag med information om att de kan begära ny jämförelsemånad i stödet för korttidsarbete. Anledningen är som Företagarna Nyheter tidigare berättat att Högsta förvaltningsdomstolen i en prejudicerande dom slagit fast att Tillväxtverket tillämpat lagen fel.  

Möjlighet att ändra jämförelsemånad  

Brevet gick till företag som har ett eller flera pågående stödärenden, det vill säga där myndigheten ännu inte fattat beslut. Det är ärenden som sträcker sig från 2020 och framåt. De aktuella företagen får nu fram till den 20 juli på sig att avgöra om de ska begära ändring av jämförelsemånad.  

− Företagen får bara tre veckor på sig att räkna ut om det är värt att ansöka om ny jämförelsemånad. Många skulle behöva prata med en handläggare för att reda ut det, men Tillväxtverket hänvisar bara till information på hemsidan, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna. 

Tillväxtverket duckar ansvaret  

Att begära en ny jämförelsemånad kan för en del företag innebära lägre stödersättning. Därför måste företagen med hjälp av sin revisor eller kanske konsulter överväga noga om de vill ha en ny jämförelsemånad eller inte. Företagarna anser att det i stället borde vara Tillväxtverkets ansvar att kontakta de företag som skulle gynnas av en ny jämförelsemånad.  

− Det är fel av Tillväxtverket att lägga allt ansvar på företagen att lösa situationen mitt under högsommaren. Om någon missförstår något och gör fel kan staten alltid senare begära återbetalning via Tillväxtverket. Företagen får med andra ord agera både bank och krockkudde för de anställda, säger Lise-Lotte Argulander. 

Långa handläggningstider kan bli längre 

Enligt Tillväxtverkets brev kan en begäran om ny jämförelsemånad komma att öka handläggningstiden och därmed spä på en redan i dag lång väntetid. Detta innebär att det kommer att råda osäkerhet i flera månader för många företag.  

− Det är tondövt. Stödpengarna har ju använts till löner för att anställda ska kunna behålla jobbet, de ligger inte i någon lada som företaget kan ösa ur, säger Lise-Lotte Argulander.  

Enligt Företagarna behöver stödet om korttidsarbete reformeras efter pandemin. Om hela risken fortsatt ska vila på företag och om Tillväxtverket ska administrera stödet på samma sätt som i dag finns annars en risk att inga företag vågar använda stödet när nästa kris kommer. 

Omprövning, avslag och överklagande   

Tillväxtverkets felaktiga tolkning av lagen har skapat en härva som inte bara trasslar till för de företag som har pågående stödärenden, utan även för företag som fått avslag utan att överklaga i tron att myndigheten gjort rätt.   

− Även i dessa fall lägger Tillväxtverket det fulla ansvaret för att det ska bli rätt på företagen. Det är inte rimligt, säger Lise-Lotte Argulander. 

LÄS ÄVEN: Möjlighet ompröva jämförelsemånad i höst.

Fler nyheter från Företagarna