podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

EU måste bli bättre på regelförenkling

Publicerad 8 jul 2021
EU-kommissionen behöver tydligare slå fast konkreta mål för regelförenklingsarbete och se upp för ändamålsglidningar.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

EU är i grund och botten ett fredsprojekt, men unionen är också ett stort och komplicerat förhandlingsmaskineri. För att människor, kapital, varor och tjänster ska kunna röra sig fritt på den inre marknaden måste olika slags hinder för rörligheten avlägsnas. Det kan vara tekniska hinder, rättsliga hinder eller sådana som uppstår av byråkratiska orsaker. Att förenkla kan dock vara lättare sagt än gjort. I strävan efter att harmonisera och underlätta vardagen skapas även ibland nytt och oförutsett krångel. Dessutom tillkommer, precis som på nationell nivå, många nya lagar inom EU varje år och adderat till komplexiteten.  

− Varannan regel som företagare har att rätta sig efter uppstår genom EU-lagstiftning. Därför är det viktigt att regelförenklingsarbetet står högt i kurs i Bryssel och Strasbourg, säger Helena Fond som är Företagarnas expert på regelförenkling. 

Sätt tydliga mål Helena .png

Företagarna arbetar bland annat tillsammans med Näringslivets Regelnämnd NNR och SME United – den europeiska paraplyorganisationen för småföretagarorganisationer – för att begränsa regeltillflödet vid källan. Som NNR konstaterar  hade den förra Kommissionen som leddes av Jean-Claude Juncker 2014-2019 ett tydligt fokus på regelförenkling och det togs under den många bra initiativ. Kommissionen som tog över 2019 och leds av Ursula von der Leyen behöver ta vid och intensifiera det arbetet. Det arbetet har dock försenats.  

− Precis som NNR konstaterar vi på Företagarna att den kommuniké om regelförbättring som Kommissionen presenterat i år brister i det att det inte framgår hur mycket regelförbättringar som ska genomföras. Utan tydliga mål riskerar aldrig så goda ambitioner att stanna vid ord, säger Helena Fond.

Fokus på förenkling 

När det gäller regelförenkling och -förbättring har Företagarna länge argumenterat för att det krävs förändringar i arbetssättet för hur regler blir till. Ju tydligare kvar på konsekvensanalyser redan innan besluten är fattade, desto större möjlighet att förhindra onödigt krångel och regelbörda. Den ansatsen finns bland annat i betänkandet från utredningen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag som presenterades nyligen. Samma angreppssätt behövs enligt Företagarna i EU.  

− Det finns en risk att det smyger in behjärtansvärda saker i utvärderingsmetoderna, men som sammantaget gör att konsekvensutredningarna inte längre blir policyneutrala. Då får vi plötsligt regler om rapportering och arbetssätt som inte är ändamålsenliga, säger Helena Fond.   

 

Fler nyheter från Företagarna