podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Parallella spår, inte en sak i taget

Publicerad 25 feb 2021
Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Pandemin fortsätter att hålla oss i sitt grepp. Många befarar nu att vi ska drabbas av en ny våg av smittspridning och regeringen presenterade i förra veckan vilka åtgärder som kan bli aktuella om Sverige drabbas av denna tredje våg. Det handlar framför allt om hur den sedan tidigare beslutade pandemilagen kommer att användas. Regeringen förbereder alltså för att stänga fler typer av verksamheter som gallerior, varuhus, gym, temaparker och butiker.

Regeringen har också i dagarna meddelat att man i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna förändrar nedstängningsstödet till att utöver täcka fasta kostnader även omfatta lönekostnader. Det faktum att regeringen nu räknar in lönekostnader i nedstängningsstödet har vi sett som nödvändigt från dag ett. Om det blir aktuellt med en nedstängning är det extremt viktigt att stödet betalas ut omgående. Dagens alltför långa handläggningstider får inte upprepas även vid detta stöd.

Två tankar i huvudet samtidigt

Det finns en stor fara med att lägga för stort fokus på stödåtgärderna, hur viktiga de än må vara. Lika viktigt som det är att rädda företag här och nu är det att börja fundera vad som krävs för att Sverige ska lyckas med omstarten av ekonomin när pandemin väl är över.

Om knappt två månader lägger regeringen den ekonomiska vårpropositionen på riksdagens bord. Den kommer som vanligt att innehålla prognoser över svensk ekonomi samt riktlinjer för regeringens ekonomiska politik kommande år. Inriktningen tar sedan fast form i höstens budgetproposition och blir till slut statsbudgeten för nästa år.

Att spela in förslag till partierna inför budgetarbete är en av våra viktigaste uppgifter som påverkansorganisation. Vi arbetar målmedvetet med att nå ut till riksdagspartierna i såväl regeringsställning som opposition så att de har förståelse för företagandets villkor och agerar därefter.

I år är det både svårare och viktigare än vanligt för regeringen att i vårpropositionen höja blicken och se utmaningar och möjligheter ur ett strategiskt perspektiv. Svårare eftersom ändringsbudgetarna stått som spön i backen sedan pandemin började. Viktigare eftersom den grund som läggs nu kommer att påverka hur Sverige återhämtar sig efter coronakrisen.

Företagsklimatet är avgörande

Vi efterfrågar tydlighet från partierna om att Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande. Så här långt i mandatperioden har en rad viktiga reformer på området genomförts och påbörjats inom ramen för januariavtalet. Det är viktigt att dessa påbörjade reformer slutförs. Vi vill därför se skarpa skrivningar i vårpropositionen om att skatter på företagande och kostnader för att anställda behöver sänkas, samtidigt som arbetsmarknadspolitiken måste bli bättre. Dessutom krävs det att arbetet med att öka tryggheten och minska regelbördan intensifieras, liksom att modernisera arbetsmarknadens sätt att fungera och tillvarata företagande inom välfärden.

Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla.

Från de olika politiska perspektiven som partierna arbetar från är det ibland lätt hänt att betydelsen av företagandet hamnar i skymundan. Därför är det viktigt att Företagarna hela tiden ser till att beslutsfattarna kommer ihåg att fyra av fem nya jobb i Sverige skapats i de små och medelstora företagen under de senaste trettio åren. Fler personer arbetar i dessa företag än i någon annan sektor. De mindre företagen och deras tillväxt kommer därför vara en nyckel till Sveriges ekonomiska återhämtning efter krisen.

Taggar
Riks Krönika
Fler nyheter från Företagarna