headphones newspaper video-player

Parallella spår, inte en sak i taget

Publicerad 25 feb 2021
Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Pandemin fortsätter att hålla oss i sitt grepp. Många befarar nu att vi ska drabbas av en ny våg av smittspridning och regeringen presenterade i förra veckan vilka åtgärder som kan bli aktuella om Sverige drabbas av denna tredje våg. Det handlar framför allt om hur den sedan tidigare beslutade pandemilagen kommer att användas. Regeringen förbereder alltså för att stänga fler typer av verksamheter som gallerior, varuhus, gym, temaparker och butiker.

Regeringen har också i dagarna meddelat att man i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna förändrar nedstängningsstödet till att utöver täcka fasta kostnader även omfatta lönekostnader. Det faktum att regeringen nu räknar in lönekostnader i nedstängningsstödet har vi sett som nödvändigt från dag ett. Om det blir aktuellt med en nedstängning är det extremt viktigt att stödet betalas ut omgående. Dagens alltför långa handläggningstider får inte upprepas även vid detta stöd.

Två tankar i huvudet samtidigt

Det finns en stor fara med att lägga för stort fokus på stödåtgärderna, hur viktiga de än må vara. Lika viktigt som det är att rädda företag här och nu är det att börja fundera vad som krävs för att Sverige ska lyckas med omstarten av ekonomin när pandemin väl är över.

Om knappt två månader lägger regeringen den ekonomiska vårpropositionen på riksdagens bord. Den kommer som vanligt att innehålla prognoser över svensk ekonomi samt riktlinjer för regeringens ekonomiska politik kommande år. Inriktningen tar sedan fast form i höstens budgetproposition och blir till slut statsbudgeten för nästa år.

Att spela in förslag till partierna inför budgetarbete är en av våra viktigaste uppgifter som påverkansorganisation. Vi arbetar målmedvetet med att nå ut till riksdagspartierna i såväl regeringsställning som opposition så att de har förståelse för företagandets villkor och agerar därefter.

I år är det både svårare och viktigare än vanligt för regeringen att i vårpropositionen höja blicken och se utmaningar och möjligheter ur ett strategiskt perspektiv. Svårare eftersom ändringsbudgetarna stått som spön i backen sedan pandemin började. Viktigare eftersom den grund som läggs nu kommer att påverka hur Sverige återhämtar sig efter coronakrisen.

Företagsklimatet är avgörande

Vi efterfrågar tydlighet från partierna om att Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande. Så här långt i mandatperioden har en rad viktiga reformer på området genomförts och påbörjats inom ramen för januariavtalet. Det är viktigt att dessa påbörjade reformer slutförs. Vi vill därför se skarpa skrivningar i vårpropositionen om att skatter på företagande och kostnader för att anställda behöver sänkas, samtidigt som arbetsmarknadspolitiken måste bli bättre. Dessutom krävs det att arbetet med att öka tryggheten och minska regelbördan intensifieras, liksom att modernisera arbetsmarknadens sätt att fungera och tillvarata företagande inom välfärden.

Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla.

Från de olika politiska perspektiven som partierna arbetar från är det ibland lätt hänt att betydelsen av företagandet hamnar i skymundan. Därför är det viktigt att Företagarna hela tiden ser till att beslutsfattarna kommer ihåg att fyra av fem nya jobb i Sverige skapats i de små och medelstora företagen under de senaste trettio åren. Fler personer arbetar i dessa företag än i någon annan sektor. De mindre företagen och deras tillväxt kommer därför vara en nyckel till Sveriges ekonomiska återhämtning efter krisen.

Taggar
Riks Krönika
Fler nyheter från Företagarna

Småföretagare tar över när Findus ger upp

Efter 20 år tillsammans på Findus blev Bengt Gunnarsson och Göran Claesson av med jobbet. Nedläggningen av det anrika företaget var oväntad. Men slutet på anställningen blev början till egen verksamhet. Nu satsar de på närodlad frukt och grönt i nordvästra Skåne.

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.

Korttidsstöd öppet för ansökan

Ansökan om stöd till korttidsarbete är sedan den 29 mars öppen igen. Företagarna tagit fram ett verktyg så att du kan räkna ut korttidsstöd per anställd.

Guide: Våga ta steget!

Pandemin fick Jokkmokks världsberömda marknad att växla från folkmyller till webbhandel. Det visar hur det digitala klivet kan rädda såväl företag som 416-åriga traditioner.

Plötsligt var ”Nowhere” överallt

Dryck som ändrar samhällets inställning till alkohol i en unik restaurangupplevelse i skogen. Det är eventet som nominerats till ett prestigefyllt pris. Fast egentligen handlar ...

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor