headphones newspaper video-player

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.
Publicerad 17 feb 2021
Kultur- och idrottsminister Amanda Lind och socialminister Lena Hallengren presenterar förslag om åtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen.

På onsdagen kallade regeringen till pressträff för att presentera fem nya förslag med stöd av den tillfälliga pandemilagen. Själva pandemilagen innehåller inte några begränsningar av verksamheter. Den möjliggör för införande av begränsningar på ett annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Syftet med åtgärderna ska vara att begränsa smittspridningen av viruset som ger covid-19.

− Det kan bli aktuellt att stänga ner delar av det svenska samhället, sade socialminister Lena Hallengren under pressträffen.

Ett av förslagen innebär en utvidgning av vilka verksamheter som kan stängas ner om regeringen gör en samlad bedömning av att smittspridningen i samhället kräver det. Ett annat förslag handlar om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen om vilka verksamheter och platser den gäller för. Ett tredje förslag handlar om att införa ett nytt system för att reglera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Förslagen är nu ute på remiss till den 26 februari. Regeringens målsättning är att de ska träda i kraft den 11 mars. Det betyder inte att verksamheter kommer att stänga ner efter det, bara att det blir möjligt för regeringen att fatta sådana beslut. Däremot börjar de nya begränsningarna och systemet för att reglera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gälla då, om regeringen får igenom sina förslag.

− Förslagen innebär mer träffsäker reglering för att minska risken för smittspridning och samtidigt kunna tillåta verksamheter som nu är starkt begränsade men som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, sade kultur- och idrottsminister Amanda Lind under pressträffen.

Förslagen i korthet

Nedstängning av fler verksamheter

Den utvidgade förordningen för nedstängning av fler verksamheter ska göra det möjligt för regeringen att i skarpt läge fatta beslut om att införa en bredare nedstängning av samhället. Beslutet ska sedan underställas riksdagens prövning.

Verksamheter som ska kunna stängas ner genom ett sådant regeringsbeslut är samtliga handelsplatser – köpcentrum, varuhus, gallerior och butiker – med undantag för livsmedelsbutiker, apotek och vårdcentraler som ligger i sådana lokaler, serviceinrättningar som frisör- och massagesalonger, gym, sport- och badanläggningar, restauranger med undantag för avhämtning samt platser för privata sammankomster.

Begränsa tillträde till vissa platser

Pandemilagen ger regeringen möjlighet att ge kommunerna befogenhet att fatta beslut om förbud att vistas på platser där det finns påtaglig risk för trängsel. Det är det som nu görs. Sådana platser kan vara parker, badstränder och liknande. Den individ som bryter mot förbudet kan tvingas böta 2 000 kronor. Regeringen föreslår att möjligheterna för kommunerna att vitta sådana förbud ska gälla från och med den 11 mars.

Nöjesparker, djurparker och liknande temaparker

Regeringen föreslår en mer enhetlig begränsning för nöjesparker, djurparker och liknande temaparker. I dag behöver inte djurparker följa några bindande smittskyddsregler, medan tivolin och andra nöjesparker träffas av begränsningar och i praktiken måste hålla stängt. Förslaget innebär att de i dag oreglerade parkerna från och med 11 mars ska behöva vidta smittskyddsåtgärder. Fortfarande gäller att teater, dans och liknande verksamheter i parkerna som klassas som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar har ett maxtak på åtta personer.

Museer och konsthallar

Regeringen föreslår att offentliga och privata museer och konsthallar ska omfattas av begränsningsförordningen från och med den 11 mars. Redan i dag har många sådana verksamheter vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen liknande de som gäller för handeln, men med förslaget måste de förhålla sig till begränsningarna.

Nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen vill införa ett nytt system för att reglera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det ska vara mer proportionerligt och kunna ta hänsyn till olika verksamheternas risk för smittspridning. I stället för ett gemensamt tak på antalet deltagare ska det variera beroende på om människor samlas inomhus utan att hänvisas till sittplatser eller om det är sittande publik, eller om det hålls utomhus. Ytterligare en kategori som föreslås är motionslopp och liknande idrottstävlingar. För dessa verksamheter ska Folkhälsomyndigheten komplettera med föreskrifter.   

 

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Elpriser och problem med elförsörjning diskuteras ofta. Men, handlar det om egentlig elbrist? Kan elen ta slut? Nja. Företagarnas expert Philip Thunborg reder ut.

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Mer från hela Sverige

Handlar du med Storbritannien?

I detta avsnitt av Företagarna LIVE går vi på djupet kring Brexit och guidar dig till hur handel med Storbritannien fungerar nu.

Mikael Eriksson, tullchef DB Schenker Sverige, EEN:s Theresa Ryberg och Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna deltar.

Se avsnittet nu

Krönikor


Coronakrisen