För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Alla siffror pekar åt fel håll

Publicerad 11 feb 2021
När det kommer till företagares utsatthet för brott pekar med andra ord alla siffror åt fel håll, skriver Pontus Lindström.
Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat och brott mot företag.

”Brottskostnaden är inte bara värdet av det som stjäls eller prislappen på reparationerna. Det som kostar mest är avbrottet i verksamheten och tiden du som företagare lägger ned på allt runt omkring.”

Orden tillhör Daniel Erlandsson, ägare av vitvarukedjan Din Elon-butik och ordförande i Företagarna Hedemora, som intervjuades av Dagens Industri i samband med att Företagarna i veckan lanserade rapporten Brott mot företagare 2021. Rapporten är skriven av mig, men hade varit omöjlig utan alla företagare som tog sin värdefulla tid till att svara på frågorna vi ställde. 

Ökad otrygghet  

Resultateten i rapporten visar att andelen företagare som upplever otrygghet på grund av bristande polisnärvaro har ökat från 41 till 51 procent på bara tre år. Under samma tidsperiod har andelen företag som blivit utsatta för brott ökat inom samtliga företagsstorlekar.

Bara under det senaste året har andelen företagare som övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten ökat från 13 till 19 procent. Räknat i människor, företag och levebröd är den siffran förfärande. Och allt färre företagare uppger att de avstår från att anmäla brotten till polisen eftersom det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Det är helt enkelt inte mödan värt att polisanmäla. 

När det kommer till företagares utsatthet för brott pekar med andra ord alla siffror åt fel håll. 

Avbrott av brott 

Daniel Erlandsson sätter fingret på en helt avgörande del för att det ska gå att förstå hur mycket ett brott egentligen kostar. Det handlar inte endast om värdet på det som blir stulet eller förstört i samband med brottet – ofta kan det vara den mindre delen. Det handlar även om kostnaden för avbrottet i verksamheten, men också alla åtgärder som företagare tvingas investera i för att skydda sig mot framtida brott. I rapportens undersökning svarar 8 av 10 brottsutsatta företagare att de har fått ökade kostnader för brottsförebyggande åtgärder. Nästan lika många har fått ökade kostnader för försäkringspremier. 42 procent uppger att utsattheten för brott leder till att planerade investeringar har skjutits upp eller helt uteblivit. Snöbollen är i rullning, och görs inget nu kommer problemet bara att växa och växa.  

Manar till handling

För den politiker som sitter i riksdagen eller i kommunhuset och planerar för nya satsningar på vård, äldreomsorg eller förbättrad infrastruktur borde dessa siffror – för att uttrycka sig milt – mana till handling. Sverige har helt enkelt inte råd att gå miste om den tillväxt, de arbetstillfällen och de nya skatteintäkter som hade kunnat skapats om det inte vore för att kriminaliteten istället tvingar företagare i hela landet att lägga pengar, tid och resurser på att hantera brottsligheten och dess många biverkningar. 

Redan i dag ligger arbetslösheten i Sverige på rekordhöga nivåer. Mer än 460  000 människor står utan jobb. Samtidigt överväger var femte brottsutsatt företagare  att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten. Skulle detta bli verklighet kommer det skapas en oöverskådlig samhällsekonomisk kris i form av minskade arbetstillfällen och ökat utanförskap 

I skymundan av covid-19-krisen pågår en annan kris som beslutsfattare i staten, kommuner och myndigheter måste prioritera. Företagarna har tagit fram ett brett åtgärdsprogram, både på nationell och lokal nivå, för att förebygga och bekämpa den destruktiva vardagsbrottsligheten som förpestar vardagen för många av Sveriges företagare. Det finns inte en dag att förlora.  

Fler nyheter från Företagarna