podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya smittskyddsåtgärder från den 8 december

Nu införs nya smittskyddsåtgärder och ekonomiska stöd och tillfälliga regler tas åter i bruk, meddelade regeringen på tisdagen.
Publicerad 7 dec 2021
Foto: Shutterstock.com

På tisdagseftermiddagen höll regeringen pressträff ledd av statsminister Magdalena Andersson. Uppställningen på Regeringskansliets podium bjöd på ett par nya ansikten, men rollerna var de välbekanta från raden av pressträffar om rekommendationer och restriktioner som många hade önskat vore historia. Jämte statsministern och socialminister Lena Hallengren stod där finansministern, numera Mikael Damberg och Folkhälsomyndighetens nya generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Pandemin inte över

Pandemin är inte över, sade statsministern samtidigt som hon betonade att situationen i Sverige inte går att jämföra med hur det såg ut i fjol. En stor andel av befolkningen är vaccinerad, trycket på intensivvården är inte högt och smittspridningen ökar från en låg nivå. För att inte situationen ska förvärras anser dock regeringen att det är nödvändigt att införa vad Magdalena Andersson kallade för nya försiktighetsåtgärder.

− När regeringen kommer med rekommendationer skickar det signaler som i praktiken medför avbokningar och ökade kostnader för företagen. Hur detta ska kompenseras är fortfarande oklart, och det finns gott om lärdomar att dra av hur de tidigare stöden hanterats, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Nya åtgärder från och med 8 december

En rad åtgärder börjar gälla med mindre än en dags varsel, från och med onsdagen den 8 december. Det gäller följande:

 • Arbetsgivare ska möjliggöra för anställda att i viss mån arbeta hemifrån.
 • Serveringsställen ska se till att trängsel undviks och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
 • Lärosäten ska undvika större samlingar, men fortsatt bedriva undervisning på plats.
 • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika trängsel och om möjligt använda andra transportsätt än kollektivtrafik.
 • Munskydd ska användas vid trängsel i kollektivtrafiken, oavsett trafikslag.

Utöver dessa åtgärder meddelade socialministern att regeringen kommer att remittera ett förslag till riksdagen om att införa vaccinationsintyg även på restauranger och gym.

Tillfälliga regler och stöd

Den ökade smittspridningen och åtgärderna för att bryta trenden gör att regeringen redan nu ser ett behov av att återinföra och förlänga ekonomiska stödåtgärder, meddelade finansministern. Det som börjar gälla omedelbart är:

 • Slopat läkarintyg för smittbärarpenning.
 • Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader.
 • Ersättning för slopat karensavdrag för anställda och motsvarande för egenföretagare.
 • Tillfällig föräldrapenning vid exempelvis skolstängning.
 • Riskgruppsersättning och viss tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
 • Förlängning av skattefri parkeringsförmån.

Stöden kommer att läggas på riksdagens bord i en extra budget efter årsskiftet, men ska gälla retroaktivt från den 8 december till och med den 31 mars 2022, under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag.  

Kommande stöd och regler

Finansministern meddelade att regeringen kommer att fortsätta med att införa ett stort paket med åtgärder som det planeras och budgeteras för i den kommande extrabudgeten. Det rör sig främst om:

 • Evenemangsstödet förlängs till den 31 mars 2021.
 • Ordinarie omställningsstöd införs vid behov.
 • Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och motsvarande för handelsbolag införs vid behov.
 • Karenstiden för stöd till korttidsarbete slopas tillfälligt.
Fler nyheter från Företagarna