headphones newspaper video-player

Politikerna har miljarder skäl för goda motionsvanor

När riksdagen öppnar skriver ledamöterna tusentals motioner som avslås. Men den allmänna motionstiden har fått oförtjänt dåligt rykte, anser Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.
Publicerad 20 aug 2021
Trappan i riksdagshuset där ledamöterna anländer under riksmötenas öppnande. Foto: Angela Cini / Shutterstock.com

Som företagare kan det ibland vara svårt att förstå hur politiker tänker. Det händer att dåligt konstruerade lagar och regler skapar onödiga problem för företag och deras verksamheter. Problem som sedan tar långt tid att få bort eftersom besluten – igen – måste tröskas genom det politiska maskineriet. Ett maskineri som för det mesta verkat upptaget med andra saker. Till exempel med att behandla tusentals nyskrivna motioner från riksdagsledamöterna.

Resurser måste skapas för att kunna fördelas

Eftersom tid är pengar innebär konstruerandet av onödigt krångel rätt och slätt att värdeskapande i ekonomin går förlorat. Samma värdeskapande som regering och riksdag är beroende av för att kunna leverera löften och lösa samhällsproblem. Det är ju främst genom skatter på arbete, kapital och konsumtion som svenska staten får sina inkomster på en bra bit över tusen miljarder kronor per år.

− Politiker är väldigt bra på att prata om hur mycket de satsar, men inte alltid lika intresserade av att lyfta fram vad det är som gör att det finns pengar att satsa, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Två världar som möts

En viktig del av Företagarnas arbete är att hela tiden föra dialog med politiska partier, tjänstemän och andra beslutsfattare om företagandets förutsättningar och villkor.Fredrik Östbom1.png

Med detta sagt är det inte ovanligt att politiker har svårt att förstå hur företagare tänker. Raka besked och tydliga spelregler efterfrågas, men sådana är svårt att leverera i en värld full av målkonflikter och spretande viljor – som till råga på allt upplevs snurra allt fortare.

− Vi på Företagarna jobbar för ett företagsklimat i världsklass. Därför är det en viktig uppgift i att få politikens och företagandets världar att närma sig varandra så att man förstår varandra bättre, säger Fredrik Östbom.

Högtryck under allmänna motionstiden

Om några veckor är det dags för ett nytt verksamhetsår i Sveriges riksdag. Riksmötets högtidliga öppnande sätter i gång de förtroendevaldas arbete i rikspolitiken igen, även om politiker likt företagare sällan är helt lediga under sommaren. Frågor ska stötas och blötas, positioner mejslas fram och beslut fattas. En del av det arbetet ger sig till uttryck i den allmänna motionstiden, de veckor på året då ledamöterna får lämna förslag om alla frågor som riksdagen beslutar om.

− Vi märker hela tiden att det finns ett intresse för företagarfrågor bland ledamöterna. Det är positivt. Vi hjälper gärna till med att spela in synpunkter och ge underlag till motionerna, säger Fredrik Östbom.

Motionstid med oförtjänt dåligt rykte

De allra flesta motioner som skrivs under den allmänna motionstiden går inte igenom. De avslås i riksdagens utskott. Som företagare är det lätt att se det som bortkastad tid av politikerna, men Fredrik Östbom håller inte med.

 − Det är värdefullt att riksdagsledamöterna sätter sig in i komplicerade frågor. För oss är deras motionsskrivande också ett sätt att knyta kontakter med fler ledamöter och hjälpa dem att fördjupa sina kunskaper i frågor som är viktiga för Sveriges företagare, säger han.

Ju fler politiker som förstår vad som är viktigt för företagare, desto mindre risk att de fattar beslut som sätter käppar i hjulet för Sveriges jobbmotorer och välfärdsskapare – småföretagen. Det går inte att nå det målet genom att förse ledamöter med färdigskrivna motioner, eller andra knep som lobbyister ofta anklagas för att syssla med. För att påverka gäller det att bygga relationer.

− Vi bidrar gärna med att etablera sunda motionsvanor för alla riksdagsledamöter. Ska man fatta beslut om utgifter på över tusen miljarder kronor måste man veta vad det är som gör att pengarna finns i kassakistan, säger Fredrik Östbom.

Valrörelsen nalkas

Parallellt pågår Företagarnas påverkansarbete inför valrörelsen 2022 där partierna just nu arbetar fram den politik som ska gälla för kommande år och som spikas på respektive kongress, stämma och landsdagar i höst. Även här är Företagarnas experter ständigt aktiva.

− Det arbetet började egentligen redan i våras för att synliggöra hur viktigt det är att vi får igång arbetslinjen och en mer långsiktig företagarpolitik. Pratar man välfärd, som de flesta politiker kommer vilja göra, är det viktigt med reformer som gynnar dem som skapar den, avslutar Fredrik Östbom med tydlig referens till landets småföretagare, dem som skapar fyra av fem jobb.

 

Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter