headphones newspaper video-player

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.
Publicerad 28 apr 2021
Foto: Shutterstock.com

Vaccin och vårvärme skänker lindring och hopp i pandemimörkret. När småföretagen blickar framåt är det med en ljusning i sikte. Det visar en ny rapport från Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank. Rapporten, Småföretagen och jobben, innehåller färska data från den kommande Småföretagsbarometern som släpps i juni.

Stort tapp i sysselsättning

Den hårda och dystra verklighet som många företag befunnit sig i sedan drygt ett år märks tydligt i rapporten. Företagare vittnar om att antalet anställda har minskat mer än de räknade med i fjol. Nettotalet för sysselsättning föll i fjol från plus fyra till minus nio, vilket är den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2008/09 och det är de minsta företagen som tagit den hårdaste smällen.danielwiberg rund (1).png

−Trots statliga stödpaket för att mildra de negativa konsekvenserna har sysselsättningen minskat kraftigt till följd av krisen. Det kommer ta tid att ens återställa det som förlorats, och regeringen måste nu agera kraftfullt för att undanröja småföretagens hinder för att kunna börja anställa igen, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Optimistiska småföretagare

Det positiva är att företagen står i startgroparna. Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda. Mest positiva är företag inom tillverkning, handel, hotell och restaurang, byggverksamhet samt transport. De mest optimistiska planerna finns i företagen med 20–49 anställda, medan företag med 1–4 anställda är något mer försiktiga. Rapporten visar även att småföretag som bedriver internationell handel är mer hoppfulla om att kunna anställa fler.Kennemar rund.jpg

− Vi ser att pandemin som förväntat har slagit hårt mot landets småföretag, men att de nu ser ljuset i tunneln. Trots osäkerhet kring pandemin med risk för fler eller långvariga restriktioner för att hålla nere smittspridningen är småföretagen positiva om sysselsättning för det kommande året. Nu gäller det att hjälpa företagen att hålla i och hålla ut i en extremt prövande tid, säger Swedbanks seniorekonom Jörgen Kennemar.

Gör verklighet av optimismen

Ewa Andersson.jpg

I Småföretagsbarometern 2020 var effekterna av pandemin smärtsamt påtagliga i svaren om konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och företagens framtidsförväntningar. Företagare i 19 av Sveriges 21 län upplevde en svagare konjunktur jämfört med 2019. 

− De dystra framtidsförväntningarna i fjol har till stor del besannats i årets mätning och den så kallade konjunkturindikatorn ligger nu på den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. För att samhället ska klara den svenska välfärden behöver vi få igång sysselsättningen och framtidstron även hos de mindre företagen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Om rapporten

Rapporten är en del av den kommande Småföretagsbarometern.

Denna delrapport bygger på telefonintervjuer med 2 001 företagare som Novus genomförde 8 mars – 9 april 2021.

Delrapporten redovisar hur sysselsättningen har utvecklats under de senaste tolv månaderna och företagens förväntningar på de kommande tolv månaderna. Svaren på övriga frågor som ingår i Småföretagsbarometern – Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen – kommer att presenteras i Småföretagsbarometern 2021 i juni.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter