headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling.

Vi vinner slag efter slag, men riskerar förlora kriget

Den administrativa bördan för företagare har ökat, trots att det finns politisk samsyn om att den måste minska. Företagarna tänker kriga vidare för förenkling.

Nyligen samlade Näringslivets regelnämnd representanter från sju av åtta riksdagspartier till ett seminarium kring regelförenkling. De som var på plats var alltså de politiker i näringsutskottet som på ett eller annat vis har ansvar för dessa frågor i sitt parti.

När det gäller regelförenklingsfrågor kan det vara lätt att ryckas med i den positiva känslan av att politikerna verkar samstämmiga inom de flesta områden. Alla var också rörande överens om att Regelrådet ska få ett starkare mandat och komma in tidigare i processen än vad som är fallet nu och dessutom var de positiva till att det skulle införas en återremitteringsfunktion på bristfälliga konsekvensutredningar. Detta är något Företagarna länge drivit. En seger!

En seger!

Det slutar heller inte där. Politikerna är dessutom överens om att vi måste stoppa överimplementeringen av EU-direktiv, så kallat Gold Plating. Självklart även detta en inriktning som Företagarna är mycket positiva till. Ännu en seger!

Närvarande politiker var också eniga om att det behövs en tydlig styrning av myndigheterna och incitament för dessa att driva på för förenkling för landets företagare. Tydligare regleringsbrev är ett sätt som lyftes, och även detta är i linje med vad Företagarna driver. Hattrick i segrar!

Ännu en seger!

Lysande skulle man kunna tänka. Segern är vår! Men vad händer nu då? För återigen verkar det hända väldigt lite i praktiken. Frågorna bränner: om alla är överens, vad är då problemet? Varför ser de inte bara till att det blir verklighet? Kursen är enligt Företagarna tydlig. Ta en sak i taget, sätt tuffa mål och handlingsplaner för att ta oss i mål och framförallt: börja jobba.

Det vi har kunnat se, segrar och hårt arbete till trots, är att den administrativa bördan för företagare ökat, kostnaderna för detta likaså. Visst, på vissa områden har vissa mindre förbättringar skett men trots detta upplever företagare alltså att man har en tyngre administrativ börda kopplat till rapporteringar och myndighetskontakt än någonsin. Det är helt oacceptabelt.

Så vad är problemet?

Politiskt käbbel brukar ju vara det som sätter käppar i hjulet för förändring men om det inte finns något sådant i dessa frågor, vad är då problemet? Partierna har under lång tid varit överens om detta, och det har inte skett några som helst förbättringar i den totala regeldjungeln. Frågorna har inte prioriterats och det har inte funnits ett tydligt ägandeskap utan det har varit avhängt den sittande näringsministerns goda vilja. Skulle en regel ändå försvinna så leder den likt den i den grekiska mytologin så farliga hydrans avhuggna huvud till att två nya regler växer fram i dess ställe. Utan helhetstänk kan vi aldrig vinna på riktigt.

Det är svårt att inte bli lite dyster av beskrivningen ovan. Är det nu vi ger upp och tänker att kriget mot krånglet är förlorat? Såklart inte! Med en dåres envishet kommer Företagarna att göra allt som står i vår makt för att skapa långvarig förändring. Vår övertygelse är att de politiker som var på plats på Näringslivets regelnämnds möte, likt oss och många andra, inser att det faktiskt är dags.

Företagarna kommer fokusera på helheten, och bevaka varje förändring med lupp. Hydran kommer inte att få distrahera oss från det primära målet: att de 10 timmar en företagare i snitt lägger på administration ska minska rejält. Dessutom ska oron för konsekvenserna av att missa en regel som gäller just mitt företag minska, och det ska bli lättare och roligare att driva företag i Sverige.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap