headphones newspaper video-player

Stöd till enskild firma: vad händer nu?

Många vill söka stödet för enskilda näringsidkare. Än så länge går det inte. Här reder vi ut vad som händer härnäst.
Publicerad 11 sep 2020

Sent på onsdagen den 9 september stod det klart att företagare med enskild firma kommer att kunna söka ett stöd för den ekonomiska skada som coronakrisen åsamkat deras verksamhet. Enligt förslaget från regeringen, Liberalerna och Centerpartiet uppgår stödet till 3,5 miljarder kronor under 2020 och ytterligare 1,5 miljarder kronor nästa år. Till sin utformning kommer stödet att påminna om omställningsstödet.

Läs även: Äntligen stöd till enskild firma.

Just nu är det många företagare som vill veta vad som gäller för att kunna söka stödet, men än så går det inte att ge alla svar. Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén förklarar varför.

Var finns alla detaljer om det omsättningsbaserade stödet till enskilda näringsidkare?

Än så länge är de inte presenterade, mer än i ett pressmeddelande. Inom Finansdepartementet arbetar man just nu med att sammanställa en promemoria där detaljerna i förslaget presenteras. Den kan komma ut alldeles snart, men det kan även ta någon ytterligare vecka.

Vad händer när promemorian kommer?

Då kommer den sannolikt att skickas ut på remiss. Det betyder att olika intressenter kommer att kunna läsa igenom promemorian och ge synpunkter i sina svar.

Kommer Företagarna att svara på remissen?

Ja, det kommer vi att göra. Företagarna har varit pådrivande för att få till stånd ett stöd anpassat för enskilda näringsidkare och vi kommer att gå igenom förslaget mycket noga.

Finns verkligen pengarna?

Ja, pengarna för stödet är uppbokade i budgeten. De finns med i den tionde ändringsbudgeten för 2020 som regeringen offentliggjorde häromdagen. 

Men de stora dragen är väl kända?

Ja, de finns presenterade i pressmeddelandet från Finansdepartementet. Generellt sett kan man säga att det krävs större omsättningstapp än i det omställningsstöd som redan finns, men att kraven på hur stor omsättning verksamheten ska ha haft för att kvalificera sig är lägre än i det befintliga i omställningsstödet. 

Vad kommer att vara extra viktigt att titta på i promemorian?

Förslaget i sin helhet måste vara konstruerat så att det är relevant och träffsäkert. Vi vet inte exakt hur stödnivåerna kommer att beräknas.

Hur söker man för att ta del av stödet?

Det är ännu inte beslutat.

Taggar
Riks Nyhet Skatter
Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor