headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Jaktsäsong på principer

Rättsstatens principer är en hörnsten i det öppna samhället och måste värnas, inte minst i kristider. Det senaste årens politiska kohandel riskerar att för kortsiktig vinning fälla hävdvunna principer för robusta system, skriver Erik Ageberg.

Citatet ”Detta är mina principer, och om du inte gillar dem... så har jag fler”, tillskrivs Groucho Marx men passar väl in på flera beslutsfattare som i dag ansvarar för välfärdens kärna – socialförsäkringen.  

Ett exempel på där grundläggande principer åsidosätts är sjukförsäkringen. Den bärande principen i sjukförsäkringen är att den gäller för dem som på grund av sjukdom fått nedsatt arbetsförmåga. I samband med Corona-pandemin uppmanade regeringen medborgarna att stanna hemma vid minsta symptom – på goda grunder, ur smittsynpunkt. Samtidigt slopades karensavdraget, och kort därpå även kravet på läkarintyg. Sjukfrånvaron blev över natt helt oreglerad. Fem miljoner arbetande människor fick därigenom en ännu mer oklar bild av vad de var försäkrade för eller mot. Den bärande principen om nedsatt arbetsförmåga blev nästa byte.

Principer faller 

Nästa exempel är a-kassan. För att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet har vissa villkor på arbete och tid som medlem i arbetslöshetskassa ställts på individen. I samband med krisen har regeringen avsevärt lättat på dessa krav. För många av dem som har blivit och kommer bli uppsagda är det förstås välkommet att lättare kunna få arbetslöshetsersättning, och staten har ett intresse i att människors försörjning inte äventyras akut. Det sagt så går det inte att komma ifrån att de sänkta kraven innebär att etablerade principer faller en efter en, och att det skett fort och utan tillräcklig analys. När en försäkringslösning plötsligt ändras till att omfatta många som inte betalat någon premie, urholkas förtroendet för hela systemet.

Det så kallade pensionstillägget innebär att pensionärer med en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor kan få som mest 600 kronor ytterligare per månad. Det är visserligen ingen effekt av Corona, men det är likväl ett avsteg från 25 år av stabilitet. Principen om självfinansieringen som varit styrkan i pensionssystemet har nu upphört. I praktiken innebär tillägget ett nytt bidrag – en ny socialförsäkring – som finansieras genom statsbudgeten.

Avsteg från arbetslinjen

Dessa avsteg från bärande principer i socialförsäkringen är också avsteg från arbetslinjen. Särskilt allvarligt är detta när arbetslösheten ökar.

Våren 2020 kommer sannolikt att betraktas som en extraordinär period i världshistorien. Den svenska regeringens agerande var resolut och säkert en viktig del för att minska smittspridningen. Men grundläggande principer är viktiga, i synnerhet när det handlar om stora statliga transfereringssystem. Principerna har tjänat oss väl och kristid till trots bör vi vara försiktiga med att göra oss av med dem för att de råkar vara i vägen. Det kan vara så att de är i vägen av en bra anledning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap