headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Låt Brå föra statistik över brott mot företag

Det finns ingen samlad offentlig statistik över brotten som drabbar Sveriges företagare. Det är en brist som behöver åtgärdas.

Utöver uppgifter om inbrottsstölder på byggarbetsplatser finns det i princip ingen offentlig statistik över brotten som drabbar Sveriges företagare. Därför bör regeringen ge Brottsförebyggande rådet, Brå i uppdrag att börja föra statistik över brott mot företag. I brottskoderna bör det tydligt särredovisas om det är en näringsidkare som blivit utsatt. Det skriver Pontus Lindström som är näringspolitisk expert med ansvar för brott mot företagare på Företagarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs debattartikeln ”Brå bör kartlägga brott mot företag” i Svenska Dagbladet.

Företagarna anser att bekämpande av stölderna och brotten som drabbar företag kommer utgöra en viktig del i kampen mot den organiserade brottslighetens möjligheter att verka. Men då behövs inte enbart mer resurser till polisen – utan även mer kunskap om dess omfattning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap