headphones newspaper video-player

Tillträdesförbud ger tryggare butiker

Kriminella ska inte kunna härja fritt i butiker. Det tillträdesförbud som regeringen nu föreslår är i linje med vad Företagarna länge argumenterat för.
Publicerad 25 nov 2020
Foto: Shutterstock.com

Regeringen föreslår en ny lag om tillträdesförbud till butik i en proposition som överlämnades till riksdagen nyligen. Förslaget innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Att bryta mot förbudet ska leda till böter eller fängelse i högst sex månader. 

− Det är glädjande att den här åtgärden äntligen kan komma på plats. Företagarna har länge påtalat att det krävs kraftfullare åtgärder för att motverka hot, skadegörelse och upprepade stölder mot butiker och butikspersonal, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på frågor om brott mot företag. 

Rätt att begränsa kriminellas rörelsefrihet 

Justitieminister Morgan Johansson säger i ett uttalande att det i vissa fall handlar om individer som verkar se en butik som sitt personliga skafferi och beter sig aggressivt när någon försöker ingripa. Det är en bild som delas av Företagarna och det till Företagarna anslutna branschförbundet Butikerna. I ett gemensamt remissyttrande över promemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) som lades fram i fjol förordade Företagarna och Butikerna tillträdesförbud inte bara för butiker, utan också i andra sammanhang där det skulle hjälpa fler företagare än dem som driver butiker. 

− Vi vill gå vidare. Att kunna döma tillträdesförbud för personer som begår upprepade kriminella handlingar även mot till exempel restauranger, caféer och gym vore ett viktigt verktyg. Vi har också efterfrågat ett gemensamt tillträdesförbud till näringsidkare som delar gemensamma ytor i form av köpcenter och gallerior, säger Pontus Lindström. 

Ett viktigt verktyg för trygghet  

Regeringen har än så länge stannat vid att tillträdesförbudet endast ska omfatta butiker. Det handlar om en avvägning mellan den grundlagsskyddade rörelsefriheten och nödvändiga begränsningar i den. Lagändringen föreslås träda i kraft i vår, den 1 mars 2021.  

− Nu gäller det att tillträdesförbudet verkligen blir ett användbart verktyg och inte beläggs med onödig administration och krångel när lagen börjar gälla. Det är viktigt att den här informationen nu når ut till butiksägare runt om i landet. Där kan kommuner hjälpa till att informera i sina nyhetsbrev till näringslivet eller genom sin återkommande tillsynsverksamhet, säger Pontus Lindström.  

Fler nyheter från Företagarna

Synliggör offentliga affärsmöjligheter

Med tydligare information om var, när och hur kommuner vill köpa in sina varor och tjänster kan fler företag vara med och konkurrera på den offentliga mångmiljardmarknaden.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter