För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fler synliga lokalpoliser skapar trygghet

Publicerad 12 maj 2020
Inrikesminister Mikael Damberg gästade Företagarnas branschförbundsmöte på temat brott mot företag.

På tisdagen höll Företagarnas branschförbundskansli årets andra möte, där de anslutna branschförbunden som tillsammans omfattar över 20 000 företag från hela spektrumet av det svenska näringslivet träffas och utbyter erfarenheter och inhämtar kunskap. Temat för denna träff var trygghetssituationen för Sveriges företagare och mötet gästades, om än digitalt, av inrikesminister Mikael Damberg.

Den grova brottsligheten har inte tagit paus

Likt många andra sakfrågor som tidigare dominerade i nyhetsrapporteringen har coronakrisen lett till att brottslighet och kriminalitet får mindre medial uppmärksamhet. Mikael Dambergs budskap var att pandemin även påverkat brottsligheten i Sverige, men det betyder inte att det har skett en minskning av all typ av brottslighet.

− Vi har inte sett någon minskning i den grövsta brottsligheten i form av skjutningar. Även antalen narkotikabrott är fortsatt höga och det gäller även digital brottslighet. Däremot har närvaron av internationella stöldligor minskat dramatiskt. Sverige har inte heller sett något ökat våld mot kvinnor i nära relationer, vilket tyvärr har skett i många andra europeiska länder, säger Mikael Damberg.

Åtgärder för att stävja brottsligheten

Brottslighet bidrar starkt till ett negativt företagsklimat för många företagare i landet. Företagarna har tillsammans med flera branschförbund under lång tid drivit denna fråga och lyft problematiken med kriminalitet som drabbar näringslivet. Bland annat anordnades ett seminarium i Almedalen i fjol tillsammans med Convenience Stores Sweden där också inrikesministern deltog.

− Nu inför vi en rad nya konkreta åtgärder för att stävja brottsligheten. Det handlar bland annat om snabbare lagföring, enklare tillståndsprocess för kameraövervakning och en utredning som ska klargöra på vilket sätt ordningsvakter i framtiden ska kunna avlasta polisens arbete, säger Mikael Damberg.

Polisen måste bli mer närvarande

Den kanske viktigaste frågan när det kommer till att förebygga och motverka brotten har handlat om Polismyndighetens utbyggnad. Enligt Mikael Damberg har myndigheten än så länge ökat med 4 000 av de 10 000 nya polisanställda som är regeringens målsättning.

− Företagarnas undersökningar visar att sex av tio företagare som blivit utsatta för brott har låtit bli att göra polisanmälan eftersom det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Som företagare ser man helt enkelt inte poängen med att anmäla. När vi frågar våra medlemmar vilken som är den viktigaste åtgärden för att öka tryggheten så är det också fler synliga lokalpoliser som hamnar i topp, säger Företagarnas brottsexpert Pontus Lindström.

Inrikesministern betonar att det är regeringens högsta prioritet att utbyggnaden av Polismyndigheten ska resultera i fler blåklädda poliser över hela landet och inte bara fler kontorstjänster i form av civila utredare. Det är något som Företagarna tillsammans med branschförbunden under lång tid har efterfrågat. Han uppmanade även företagare att polisanmäla alla brott, även digital brottslighet, för att skapa en mer tillförlitlig brottsstatistik.

− Jag vill rikta ett tack till näringslivets representanter för gott samarbete de senaste åren. För att kunna förebygga och motverka brotten kommer det krävas en god samverkan mellan politiken, näringslivet och andra aktörer runt om i landet, säger Mikael Damberg.

Samverkan lyfter utsatta områden

Bland annat lyftes de olika exempel på platssamverkan, eller business improvement district (BID) som sker på olika håll i Sverige. Inrikesministern nämnde särskilt Sofielund i Malmö och Gårdsten i Göteborg som lyckade satsningar där samverkan mellan polis, företagare, fastighetsägare, kommunen och andra delar av civilsamhället har lyft utsatta områden och bidragit till ökad trygghet.

En annan fråga som diskuterats flitigt de senaste åren är införandet av ett tillträdesförbud till butiker för personer som begått upprepade kriminella handlingar. I det ursprungliga förslaget skulle även simhallar och bibliotek omfattas av förslaget men enligt Mikael Damberg avvaktar man med dessa för att snabbare få på plats ett tillträdesförbud till butiker.

− Det är efterlängtat att ett tillträdesförbud kommer på plats. Det har nu gått snart tre år sedan utredningen tillsattes och detta borde ha införts redan nu till sommaren. Det senaste budet är att det ska börja gälla från januari 2021 och det vore väldigt olyckligt om det blir försenat ytterligare, kommenterar Pontus Lindström.

Fler nyheter från Företagarna