headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Patrik Ekman driver flera företag som drabbats hårt av coronapandemins följder. Foto: Pressbild

"Ändras regler är allt arbete ogjort"

3 jul 2020
Ovissheten är värst, tycker Patrik Ekman, företagare i eventbranschen. Hans fyra bolag har tappat 90 procent av omsättningen på grund av corona och nu står hoppet till 2021.

Patrik Ekman är något av en institution i eventbranschen i Kristinehamn. Hans fyra bolag har verksamhet i flera delar av Sverige, med bland annat festivalen Putte i Parken.

I år är festivalen inställd, och det mesta annat också. Omsättningen väntas bli en tiondel av det normala.

– Alla våra kunder och samarbetspartners lider otroligt hårt av corona, och att regeringen förbjudit stora delar av vår bransch genom mer än 50 personers-förbudet, säger Patrik Ekman vars företag försökt ställa om så gott det går.

– Vi har börjat med transporter och transporttillstånd, uthyrning av personal till andra branscher där det inte står still, men även haft loppis och sålt av massor av saker man inte behöver till normal drift. Vi har gjort allt man kan, tror jag!

Osäkerheten tär

Som ordförande i den lokala Företagarna-föreningen har Patrik Ekman kontakt med många företagarkollegor i närområdet där många drabbats liknande.

– Man är deppig för att inte kunna erbjuda sin personal en vettig tillvaro på jobbet. De stöd som ges, aldrig räcker tillräckligt, utan det alltid ska vara något som gör att det blir för lite. 

Upplevelsen att besked om regler och riktlinjer från regering och myndigheter kommer för sent, delar många. Det funkar inte heller att ändra på besked som redan getts, menar Patrik Ekman.

– Den ovisshet och vakuum som bildas från att man aldrig kan ge tydliga besked från myndigheternas sida utan alltid slirar på orden är ett bekymmer. Vi lägger ner otroligt mycket arbete kring krisstöden exempelvis. Ändras regler helt plötsligt är allt arbete ogjort, säger Patrik Ekman, som tycker att problemet med hur den svenska byråkratin fungerar, oklarheter i vilken myndighet som styr vilket område, har blivit extra synligt under pandemin.

– Man skickas mellan instanser där ingen vågar uttala sig kring vad som egentligen gäller. Det krävs en rejäl översyn här efter pandemin, om jag tittar utifrån restaurangbranschen exempelvis.

Omställningsstödet till ingen nytta

Korttidspermittering har hjälpt hans bolag eftersom personalen inte har något att göra, berättar Patrik Ekman, men det betalar inga räkningar eller räntor. Omställningsstödet däremot ser han som misslyckat för stora delar av eventbranschen.

– Det finns bara för mars och april, där vi knappt har någon omsättning men fortfarande lika stora kostnader. Väldigt många i eventbranschen har ju stor omsättning på sommaren, sedan så går man knappt plus-minus noll under vinterhalvåret.

Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, har också påtalat att omställningsstödet är behövligt i stort, men att begränsningarna är problematiska:

− Omställningsstödet föreslås ha ett antal begränsningar och villkor, som riskerar att medföra att många företag som är i behov av stödet inte kommer kunna eller vilja ta del av det.

Siktar mot 2021

Patrik Ekman ser fortsatt dunkelt på den närmsta  halvåret. Men sedan släpper det, hoppas han. Under 2021 så har företagen så mycket jobb inbokat att de behöver nyanställa för att klara av det. 

– Bara coronan försvinner. Jag gissar att som bäst släpps restriktionerna till 500 personer, som i våra grannländer. Helt fritt ser vi nog inte före 2021. Men framtidstron är stor och vi har växt otroligt de senaste åren och det kommer fortsätta 2021 och framåt.

Så ser företagen i Värmland på framtiden

hannajonasson_rund150.png

Den dramatiska pandemivåren 2020 har skapat en kristsunami inom näringslivet i Sverige. I årets Småföretagsbarometer lyser dock Värmland starkast med den högsta konjunkturindikatorn jämfört med övriga län i Sverige.

Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är dock mycket pessimistiska, med en förväntad konjunkturindikator i likhet med tidigare finanskriser. 

– Det är oroväckande, Värmland behöver växande och välmående företag. Vi behöver hålla i, hålla ut och fortsätta stödja våra lokala småföretagare, både som privatpersoner, som företag och från det offentliga, säger Hanna Jonasson, regionchef Företagarna Värmland.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap