headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bra med översyn av IVO-tillståndsavgifter

Företagarna välkomnar att avgifterna för tillståndsprövningen i vård och omsorgsverksamhet ses över.

Regeringen har i veckan efter kritik från bland andra Almega Vårdföretagarna och Svenska Vård gett ett uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att analysera avgiftsnivåerna i tillståndsprövningen inom vård och omsorg.

Bakgrunden är att det sedan i fjol är tillståndspliktigt att driva fler verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att dessa tillstånd är avgiftsbelagda.

Branschorganisation Svenska Vård som samarbetar med Företagarna har i uttalanden och i remissvar påtalat det orimliga i att införa relativt stora avgifter för att enbart ansöka och ändra tillstånd.

Företagaren Gösta Dahlström som driver Trosa hempartner gav ett exempel i fjol. Kostnaden för att byta ut en styrelseledamot är 21 000 kronor.

− Det är helt orimligt att det i dagsläget tas ut samma höga avgift för dessa tillstånd oavsett storlek på bolag. Att man sedan får betala en nästan lika hög avgift för att göra en ändring av till exempel föreståndare eller byte av lokal är om möjligt ännu värre och något vi hoppas att det nu kommer att bli ändring på, säger Helena Fond, näringspolitisk expert på Företagarna.

I ett uttalande från regeringen säger socialminister Lena Hallengren att det är angeläget att säkerställa att avgifterna står i proportion till den arbetsinsats som utförs av myndigheten.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap